Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Τι προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχει αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το χρονιδιάγραμμα.

Το σχέδιο αναμόρφωσης του πλαισίου για την πτώχευση των επιχειρήσεων το οποίο έχει συμφωνήσει η .......

κυβέρνηση με την τρόικα προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες για τη πτώχευση των επιχειρήσεων, «διαχειριστή πτώχευσης», καθώς και εργαλεία αναδιάρθρωσης του χρέους, τα οποία θα εφαρμόζονται εξωδικαστικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει μέχρι τον Ιούνιο τον πτωχευτικό κώδικα και έως τον Οκτώβριο του 2014 να έχει προχωρήσει στη θέσπιση του νέου νόμου.

Ποιος είναι ο “διαχειριστής πτώχευσης”

Η ιδιότητα αυτή, αναφέρει το δημοσίευμα, δεν θα περιορίζεται αυστηρά σε δικηγόρους, όπως συμβαίνει σήμερα με τον ορισμό του συνδίκου, αλλά θα ασκείται και από άλλους επαγγελματίες, όπως οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές, εκτιμητές. Ανάλογη πρακτική ακολουθείται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να προσδιορίσει και τα εργαλεία αναδιάρθρωσης του χρέους των επιχειρήσεων τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται με εξωδικαστική διαδικασία. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται η δημιουργία ειδικού μηχανισμού, όπου θα μπορούν να εφαρμόζονται προτυποποιημένες διαδικασίες.

Χρονοβόρα και δαπανηρή η διαδικασία πτώχευσης

Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκθεσης «Doing Business 2014» που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 87η θέση μεταξύ 189 χωρών σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πτώχευσης.

Για την ολοκλήρωση της πτώχευσης μιας μεσαίας επιχείρησης απαιτούνται κατά μέσο όρο 3,5 χρόνια (ενώ σε χώρες όπως η Ιρλανδία μόλις τρεις μήνες), ενώ ο βαθμός ανάκαμψης, δηλαδή τα χρήματα που παίρνουν πίσω πιστωτές και προμηθευτές μετά την ολοκλήρωση της πτώχευσης, είναι πολύ χαμηλός. Σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business 2014», λαμβάνουν στην ουσία πίσω μόλις το 34% των χρημάτων τους, ενώ το κόστος για τη διαδικασία της πτώχευσης ανέρχεται στο 9% της περιουσίας τής υπό πτώχευση επιχείρησης.