Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΡΑΚΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Να εφαρμοστεί η Νομοθεσία για τις περιοχές Natura.


Με ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας (έχει γίνει και εθνική) σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές NATURA και συγκεκριμένα για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσιακού Κόλπου» (Καλό Νερό – Ελαία). Η χώρα μας και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ εδώ και τρία χρόνια, παρά τον ευρωπαϊκό έλεγχο και παρά τις δεσμεύσεις της, κωλυσιεργεί και αναθεωρεί διαρκώς τους σχεδιασμούς της χωρίς να υλοποιεί σχεδόν τίποτα.

Φαίνεται η Κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ προτιμούν την ......

επιβολή προστίμου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ (ικανών να αναγεννήσουν την περιοχή του Δήμου μας) παρά να εφαρμόσουν, ως οφείλουν, την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Και όλα αυτά για να υπηρετήσουν τα κερδοσκοπικά σχέδια των «ισχυρών φίλων τους».

Απαιτούμε από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και την Κυβέρνηση να αναλάβουν έστω και την ύστατη στιγμή τις ευθύνες τους, για να αποτραπεί η επιβολή του προστίμου. Να θέσουν, ως οφείλουν, σε δημόσια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία τις αναγκαίες ενέργειες (επικαιροποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίσεων προστασίας, Σύσταση Φορέα Διαχείρισης).

Ζητάμε από την αδρανούσα εδώ και καιρό, παρά τα προειδοποιητικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, Δημοτική Αρχή να συγκαλέσει σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώσει τους πολίτες και την τοπική κοινωνία για τις εξελίξεις και για τις εμφανείς αλλά και «αφανείς» επιλογές της Κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. Να της θυμίσουμε δε ότι εξαιτίας της κωλυσιεργίας του ΥΠΕΚΑ σε μια μεγάλη περιοχή του Δήμου μας έχει γίνει αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, που υπερβαίνει τα όρια των προς προστασία περιοχών.

Για την Ριζοσπαστική Κίνηση Τριφυλίας
Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος