Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Παρατείνεται η ισχύς βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ

Με τα υπ αριθμό πρωτοκόλλου 63357/19 – 12 – 2013 και 14411/9 -1- 2013 ενημερωτικά έγγραφα του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων των εν λόγω φορέων ισχύει μέχρι 28/2/2014.

Ο ΟΠΑΔ με το .......

υπ αριθμό πρωτοκόλλου 563/8-1-2014 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/3/2014.

Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ με το με αριθμό πρωτοκόλλου 51209/34008/82/18 – 12 – 2013 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι για τους ασφαλισμένους του παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας τους, που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013.