Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Μεσσηνία: Εως 31-12-2014 η εισαγωγή και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγρότες και διακινητές αγροτικών μηχανημάτων ότι:

με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85/Β/21-01-2014, επιτρέπεται έως ......

31-12-2014 η εισαγωγή και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων, με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε..
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εγκεκριμένος τύπος των μηχανημάτων από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, χωρίς να διαθέτουν κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Όσα αγροτικά μηχανήματα έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταξινόμησης έως 31-12-2014 , θα μπορούν να απογραφούν δηλ. να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, και πέραν της ημερομηνίας αυτής.