Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής Τριφυλίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγωγοί της Τριφυλίας που υπέγραψαν τις προηγούμενες ημέρες συμβάσεις στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας για τη δράση « 1.1 Βιολογική Γεωργία – Διετή Παράταση » του Π.Α.Α 207-2013 και ειδικότερα αφορά την πρόσκληση 080294/17-11-2011 και τη δράση «1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία» και αφορά την πρόσκληση 800/19605/17-2-2012, πρέπει εντός είκοσι ( 20 ) εργάσιμων ημερών αρχής γενομένης από την Παρασκευή 3-1-2014 για την Βιολογική Γεωργία και από την Τετάρτη 8-12-14 για την Βιολογική Κτηνοτροφία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη Δήλωση Εφαρμογής προκειμένου να πληρωθούν για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δράσεις.

Η Δήλωση Εφαρμογής υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση.......

asp.dikaiomata.gr του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , είτε από τους ίδιους είτε από τους Γεωπόνους Συμβούλους τους εφόσον οι παραγωγοί τους έχουν χορηγήσει την σχετική εξουσιοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στο τηλ 2761022530 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορούν να απευθύνονται τους Γεωπόνους –Συμβούλους εφόσον έχουν συμβούλους. .