Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας: Καμία ανησυχία για την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου αναφορικά με την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, σας γνωρίζουμε ότι σε αυτά έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

Οι όροι αυτοί έχουν εκδοθεί το 2012. Είναι οι πλέον αυστηροί που έχουν ......

επιβληθεί μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Έχουν καθολική εφαρμογή, είναι οι ίδιοι όροι που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες αυτής της τάξης και αυτού του μεγέθους πανελλαδικά και μάλιστα περισσότερο αυστηροί από τους όρους που εφαρμόζονταν πριν από το 2012.

Περιλαμβάνουν τις πλέον αυστηρές δεσμεύσεις αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, τα υγρά απόβλητα, τα στερεά απόβλητα και τον θόρυβο. Περιλαμβάνουν επίσης αυστηρές δεσμεύσεις ως προς την μέτρηση, καταγραφή και παρακολούθηση της ρύπανσης από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αλλά και υπερκείμενες υπηρεσίες, πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Ειδικότερα την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί έξι έλεγχοι μέχρι σήμερα. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους γενικότερα.

Πλέον αυτών έχει τοποθετηθεί στην περιοχή της Σκάλας μετρητής σωματιδιακών εκπομπών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο οποίος καταγράφει επί εικοσιτετραώρου βάσεως τις τιμές των ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα από οποιαδήποτε πηγή εκπομπής και από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα που σχετίζεται με εκπομπές σωματιδίων.

Συνεπώς δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον διότι παρακολουθείται μεθοδικά και συστηματικά η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν.