Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Χωρίς ουσία και με πολλά προβλήματα η νέα «Κάρτα Υγείας»

Επιφανειακό και επικοινωνιακό αποδεικνύεται, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του, το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».
Σύμφωνα με ........

πληροφορίες μας, τουλάχιστον στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας έχουν απευθυνθεί πάνω από 100 άτομα, αλλά έχουν καταφέρει να αποκτήσουν την πολυπόθητη κάρτα υγείας λιγότεροι από 30, αν και αρκετοί περισσότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο λόγος; Η βάση δεδομένων του προγράμματος δεν είναι σωστά και πλήρως ενημερωμένη, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται τα ΑΜΚΑ δικαιούχων.

«Ελεύθερη» πρόσβαση
Σκοπός του προγράμματος, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας, είναι να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης σε πολίτες και προστατευόμενα μέλη τους που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, όχι όμως σε άτομα που δεν υπήρξαν ποτέ ασφαλισμένα.
Δικαιούχοι είναι όσοι:

-Ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
-Το ατομικό εισόδημά τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση, να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δύο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012.
-Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Προβλήματα
Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του προγράμματος, στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον.
Όμως, δυστυχώς, σχεδόν το 50% όσων απευθύνονται στο ΚΕΠ δεν μπορεί να ενταχθεί. Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι το σύστημα να μην έχει το ΑΜΚΑ του δικαιούχου και έτσι να απορρίπτεται η αίτησή του.

Για να διορθωθεί αυτό, σημαίνει ότι ο δικαιούχος πρέπει να πάει στον ασφαλιστικό του φορέα, να τον ενημερώσει κι αυτός με τη σειρά του να παρέμβει στην ειδική υπηρεσία στην Αθήνα και εγγράφως να αιτηθεί την εισαγωγή του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου του στη βάση δεδομένων του προγράμματος.
Άλλο πρόβλημα του προγράμματος είναι ότι ναι μεν δικαιολογεί επίσκεψη σε γιατρό και εξετάσεις, αν όμως ο κάτοχος χρειασθεί θεραπεία, δε δικαιολογούνται τα έξοδα των φαρμάκων.

Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.