Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει σε Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Μαϊου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Στις προσκλήσεις που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:.....

13η Συνεδρίαση ώρα 19:00
1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων τ. Κοινότητος Τριπύλης, οικονομικού έτους 2010

14η Συνεδρίαση Ωρα 19:30
1. Έγκριση της αριθ. 29/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά το διαγωνισμό αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αετού, Αυλώνος, Τριπύλης και του καθαρισμού Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ. Κοπανακίου.
2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Οιχαλίας για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση – Αποκατάσταση δρόμου Μάλθη Αετός (Α΄ φάση) προϋπολογισμού 230.000,00 €.
3. Έγκριση απολογισμού Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2012
4. Έγκριση απολογισμού Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2012
5. Αίτηση Δήμα Θεμιστοκλή για έγκριση ρυμοτομικών οικοδομικών γραμμών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του εντός του Σχεδίου Πόλεως Δ.Κ. Κυπαρισσίας.
6. Απόδοση λογαριασμού της Φράγκου Μαρίας για το αριθ. 83/2013 Χ.Ε. προπληρωμής ποσού 1.000,00 €.
7. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης κατόπιν δημοπρασίας.
8. Συζήτηση & καθορισμός ενεργειών και δράσεων Δήμου Τριφυλίας έτους 2013 για προώθηση του Τουρισμού, προβολή της περιοχής και των αγροτικών προϊόντων (Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Τριφυλίας).
9. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012).
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013
11. Αιτήσεις Πολυχρονόπουλου Κυριάκου και Κωνσταντόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη για μείωση λογαριασμού ύδρευσης στης Τ.Κ. Μουζακίου (Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου).
12. Οργάνωση άρδευσης Δ.Κ. Κυπαρισσίας, έτους 2013 Έγκριση της αριθ. 19/2013 απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ. Κυπαρισσίας).
13. Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Σπηλιάς Δ.Ε. Κυπαρισσίας, έτους 2013 (Έγκριση της αριθ.2/2013 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Σπηλιάς).
14. Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Αρμενιών Δ.Ε. Κυπαρισσίας, έτους 2013 Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Αρμενιών).
15. Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Βρυσών Δ.Ε. Κυπαρισσίας, έτους 2013 Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Βρυσών).
16. Αίτηση Μαντζώρου Θεοδώρου του Ιωάννη, Μαντζώρου Διονυσίου του Ιωάννη, Μαντζώρου Παναγιώτη του Ιωάννη, Μαντζώρου Αλέξανδρου του Ιωάννη και Σύλλα Ακριβής του Γεωργίου για μείωση των προσαυξήσεων ΤΑΠ.
17. Αίτηση Καρούμπαλη Ιωάννη του Σπυρίδωνος για μείωση των δημοτικών τελών στα έτομα με αναπηρία.
18. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Β΄ Εκπαίδευσης που αφορά τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κυπαρισσίας.
19. Αίτηση Νασόπουλου Χρήστου του Κων/νου για διαγραφή προσαύξησης σε κλίση για παράνομο παρκάρισμα.
20. Αίτηση BUBENHEIM HEINRICH WILI για διαγραφή προστίμου παράνομης κατασκήνωσης στην Τ.Κ. Ελαίας.
21. Κατανομή γ΄ και δ΄ δόσης ΣΑΤΑ έτους 2012 και ΣΑΤΑ έτους 2013