Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Επιστολή Κόλλια σε καλαφάτη για τις Θίνες Κυπαρισσίας

Κύριε Υπουργέ,
θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι περιήλθε σε γνώση μας «Σχέδιο Υπουργικής σας Απόφασης», αγνώστου πατρότητας και προέλευσης, «περί χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδατίνων εκτάσεων της περιοχής Θίνες Κυπαρισσίας με κωδικό GR2550005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου προστατευομένων περιοχών NATURA 2000 των Δήμων Αυλώνας και Κυπαρισσίας». (Οι Δήμοι βέβαια αυτοί δεν υφίστανται πλέον αλλά είναι συνιστώσες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλίας).

Το «Σχέδιο» αυτό, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο .......

(στο βαθμό που έχει βάση και εγκυρότητα) ουσιαστικά διαμορφώνει ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της συγκεκριμένης περιοχής, κάτι που ασφαλώς δε μπορεί να γίνει χωρίς διαβούλευση, ερήμην του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται δια των φορέων της.
Επί της ουσίας το «Σχέδιο» αυτό βρίσκεται σε πλήρη απόκλιση από το ΣΧΟΑΠ του τέως Δήμου Αυλώνος, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισής του, αλλά και από το πλαίσιο που έχει θέσει ο Δήμος μας, καθώς περιλαμβάνει ακραίες ρυθμίσεις, που σε κάποια σημεία του φθάνει ως την πλήρη απαγόρευση της Δόμησης, ενδεχόμενο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Κύριε Υπουργέ
από την πρώτη κιόλας στιγμή η νέα Δημοτική Αρχή του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλίας (συνιστώσες του οποίου αποτελούν οι τέως Δήμοι Κυπαρισσίας και Αυλώνας) προσέγγισε το ζήτημα με καθαρό και σαφή τρόπο:
• Ευαισθησία στο περιβάλλον και στην ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος (κυρίως στη προστασία της χελώνας caretta- caretta ).
• Κατανόηση στην απαίτηση των συμπολιτών μας να μη νοιώθουν «εξοβελισταίοι» από τις περιουσίες τους.
• Προοπτική αξιοποίησης της πανέμορφης αυτής περιοχής με ήπιας μορφής ανάπτυξη, στη βάση σαφούς θεσμικού πλαισίου διαχείρισης.

Τις θέσεις μας αυτές αναπτύξαμε και στην πρόσφατη (25 Απριλίου 2013) υψηλού επιπέδου σύσκεψη που έγινε στην έδρα του Δήμου μας και στις θέσεις αυτές ( ανεξάρτητα από το ζήτημα που έχει εγερθεί για τις επί μέρους δραστηριότητες συγκεκριμένου ιδιώτη στην περιοχή) στοιχίζεται και η τελευταία (15 Μαΐου 2013) ομόφωνη απόφαση- πλαίσιο του Δημοτικού μας Συμβουλίου:
1. Όχι στην ερημοποίηση της περιοχής.
2. Ναι σε μορφές ήπιας ανάπτυξης.
3. Να θεσπισθεί σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.
4. Το θεσμικό πλαίσιο μέτρων που θα θεσπισθεί με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση δε θα εξαντλείται σε « καθολική απαγόρευση» και δε θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του νομικού πλαισίου που θα θεσπισθεί.

Κύριε Υπουργέ
γνωρίζουμε ότι μετά τις καταγγελίες της ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ και την Αιτιολογημένη Γνώμη της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζήτημα, είναι πιεστικό. Έχουμε εκφράσει τη βούλησή μας να συνεργαστούμε με τεκμηριωμένες προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα που θα κριθούν αναγκαία για την αντιμετώπισή του.
Γι’ αυτό και στο υπ'αρ. πρωτ. 7352/08.04.2013 έγγραφό μας προς εσάς υποβάλλαμε το αίτημα πριν από την έκδοση οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης για την περιοχή να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουμε τις συγκεκριμένες απόψεις και παρατηρήσεις μας. Αυτό άλλωστε ήταν και ένα από τα σημεία στα οποία καταλήξαμε στην προαναφερθείσα σύσκεψη. Δηλαδή ότι το σχέδιο που θα συντάξει η επιτροπή που έχετε ορίσει με την υπ’ αρ. πρωτ. 509/04.03.2013απόφασή σας θα τεθεί υπόψη μας, ώστε να συμβάλλουμε με τις δικές μας παρατηρήσεις.
Ήδη μετά τη «διαρροή» του εν λόγω «σχεδίου» το αίτημά μας γίνεται επιτακτικό και σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επίσημα το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης πριν από την υπογραφή της προκειμένου να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας.

Φιλικά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ