Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Πως θα φορολογηθούμε για τα εισοδήματα του 2012 (οικονομικό έτος 2013)

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Υποβολή δήλωσης υποχρεωτικά για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
Από το οικονομικό έτος 2013, όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να καταθέτουν φορολογική δήλωση, είτε είχαν εισόδημα μέσα στο… 2012 είτε όχι.
Την υποχρέωση αυτή την έχουν και τα τέκνα που είναι ............

προστατευόμενα των γονέων τους, είτε γιατί σπουδάζουν είτε γιατί είναι φαντάροι ή άνεργοι.
Την υποχρέωση επίσης υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν και οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εισόδημα στην Ελλάδα, οπότε είχαν και την απαλλαγή από τα τεκμήρια.
Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας έχουν από 1.1.2011 απαλλαγή και από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Έτσι αρκετοί από αυτούς δεν κατέθεσαν πέρυσι φορολογική δήλωση. Μετά την εφαρμογή όμως της υποχρεωτικής δήλωσης από το 18ο έτος και πάνω, είναι και αυτοί υποχρεωμένοι να καταθέσουν φορολογική δήλωση.

· Προβλήματα εφαρμογής
Στο μίνι φορολογικό προβλέφθηκε ότι: «Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».
Έτσι όσοι δεν δηλώνουν άλλα εισοδήματα, πραγματικά ή τεκμαρτά, δεν θα έχουν την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.
Μόνο που οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών, όρισαν την ισχύ της συγκεκριμένης διάταξης από 1.1.2013, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτους όσους φέτος, το οικονομικό έτος 2013, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση μιας και θα είναι πάνω από 18 ετών.
Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι και οι προστατευόμενοι από τους γονείς τους θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις, το 25% των 3.000 ευρώ, δηλαδή 750 ευρώ. Αν δεν το κάνουν θα έχουν την ποινή του 10% επί των αποδείξεων που δεν προσκόμισαν, άρα φόρο 75 ευρώ.
Επίσης θα φορολογηθούν με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, αν και μέχρι πέρυσι, ως προστατευόμενα μέλη, αυτά βάρυναν τον γονέα.
Το παράλογο της μη εφαρμογής της απαλλαγής του ελάχιστου τεκμηρίου από τις δηλώσεις του 2013 δεν σταματά εδώ.
Σύμφωνα με τον ΚΦΕ, ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται:
[…] «1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ έως η’ της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.» (Ν.2238/1994, άρθρο 7).
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, αν η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη είναι 3.000 ευρώ, τότε τα αναφερόμενα μέλη δεν θα μπορούν να θεωρηθούν προστατευόμενα, αφού θα έχουν φορολογούμενο εισόδημα πάνω από 2.900 ευρώ.

· Υπάρχουν λύσεις;

1. Θα μπορούσε το Υπουργείο με τροποποίηση σε ένα από τα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή, να αλλάξει την ισχύ της διάταξης και να θεσπίσει εφαρμογή της απαλλαγής του ελάχιστου τεκμηρίου από 1.1.2012.
2. Θα μπορούσε να εξαιρέσει τα προστατευόμενα μέλη του άρθρου 7 του ΚΦΕ.
3. Τέλος, θα μπορούσε με έναν νέο κωδικό στο Έντυπο Ε1 να σημειώνεται η σχέση προστατευόμενου μέλους και παράλληλα να δηλώνεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου γονέα.
Απ’ ό,τι φαίνεται οι δηλώσεις θ’ αργήσουν πολύ ακόμη και υπάρχει χρόνος για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα.

· Υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων στη δήλωση
Από τις δηλώσεις που θα καταθέσουμε φέτος, θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων, είτε φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις είτε έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο (τόκοι, κέρδη από εταιρείες κ.λπ.) είτε είναι αφορολόγητα.
«Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.»
Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στους πληροφοριακούς πίνακες του Εντύπου Ε1 όχι μόνο το καθαρό ποσό, αλλά και τον φόρο που πληρώθηκε γι’ αυτό το ποσό.
Στόχος του οικονομικού επιτελείου, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη Βουλή, είναι η καταγραφή των εισοδημάτων ώστε να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.
Ο βασικός στόχος όμως του οικονομικού επιτελείου, είναι η επιβολή σε μεγαλύτερη φορολογική βάση, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Να θυμίσουμε ότι πέρα από τον φόρο της κλίμακας, όσοι φορολογούμενοι έχουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, τους επιβάλλεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλίμακα που δεν είναι αναλογική.
Η εισφορά υπολογίζεται ως εξής:
- Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού.
- Από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.
- Από 50.001 ευρώ έως και 100.000 ευρώ, με συντελεστή 3%.
- Από 100.001 ευρώ και άνω, με συντελεστή 4%.

· Προβλήματα εφαρμογής

Η εφαρμογή αυτής της διάταξης σημαίνει ότι άμεσα τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να στείλουν εκατοντάδες χιλιάδες βεβαιώσεις για τους τόκους που έχουν δώσει και τους φόρους που έχουν παρακρατήσει. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνει με τους κοινούς λογαριασμούς και βέβαια θα πρέπει να μην επιβαρυνθούν οι καταθέτες το κόστος όλης αυτής της ιστορίας. Γιατί στο τέλος θα βρεθούν φορολογούμενοι να πληρώνουν 2 και 3 ευρώ έξοδα για να δηλώσουν τόκους 1 και 2 ευρώ και να φορολογηθούν με την έκτακτη εισφορά γι’ αυτά.
Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει βέβαια ακόμη.

· Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Η τελευταία αλλαγή που έγινε για τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα του 2012) είναι στο χρόνο υποβολής τους. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι υποβάλαμε τις δηλώσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με την πηγή εισοδήματός μας. Έτσι, άλλη ημερομηνία υπέβαλαν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, άλλη οι αγρότες και άλλη οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Με το μίνι φορολογικό όλοι οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα μπορούν να καταθέτουν την φορολογική τους δήλωση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνο.

Γίνεται βέβαια κατανοητό ότι και πάλι οι φορολογούμενοι θα «σπεύσουν» να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν να βεβαιωθεί ο φόρος νωρίς.
Ίσως το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει και τη συνέχεια της πρότασης που του είχε κατατεθεί.
Η ψηφισθείσα διάταξη είναι:
«Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπήρχε και συνέχεια η οποία έλεγε ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος βεβαιώνεται τον επόμενο μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο διότι θα υπήρχε αποσυμφόρηση τόσο των λογιστικών γραφείων, όσο και του ίδιου του TAXIS, αφού ο φορολογούμενος θα ήξερε ότι είτε κατέθετε τη δήλωσή του τον Φεβρουάριο είτε τον Ιούνιο, η βεβαίωση του φόρου θα γινόταν τον Ιούλιο και οι πληρωμές θα ακολουθούσαν όλες μια σειρά με την πρώτη δόση τον Αύγουστο, την δεύτερη τον Οκτώβριο και την τρίτη τον Δεκέμβριο.
Σε αυτή την οικονομική κατάσταση, με τις δόσεις του 2012 να λήγουν τον Φεβρουάριο του 2013 και τα ληξιπρόθεσμα να είναι ένα δις τον μήνα, πιστεύει κάποιος στο Υπουργείο ότι οι φορολογούμενοι θα «σπεύσουν» να ξαναβάλουν φόρους στο κεφάλι τους;

Φοροτέχνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.