Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Φιλιατρά: Προς Δημοπράτηση το έργο «Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης Φιλιατρών»

Για δημοπράτηση πάει το έργο «Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης Φιλιατρών» σύμφωνα με την απόφαση 163/2012 που έλαβε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τη διενέργεια της δημοπρασίας, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, η οποία ύστερα από κλήρωση θα επιλέξει την τριμελή επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η χρηματοδότηση είναι από Ιδίους Πόρους, ο .............

προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 231.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει με το ποσό των 100.000,00 ευρώ τον Κ.Α. 25.7312.021 «Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης Φιλιατρών», του προυπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ.έτους 2012, το υπόλοιπο ποσό των 131.000,00 ευρώ θα βαρύνει τον υπό σύνταξη Προυπολογισμό του οικ. έτους 2013.

Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας στην οποία περιλαμβάνεται και το σχέδιο της διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.