Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ντόμινο με τις έδρες της Βουλής. Δεν αλλάζει τίποτα στην Μεσσηνία, χαμένη η Ηλεία.

Χαμένος ο νομός Ηλείας που οι έδρες πέφτουν από τις 6 στις 5.

Κερδισμένες οι περιφέρειες Β' Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Β' Αθηνών, Υπολοίπου Αττικής και Κυκλάδων


Στον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος καθυστέρησε να εκδώσει τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας – των πολιτών δηλαδή τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια –, οφείλουν την εκλογή ή και τη μη εκλογή τους αρκετοί βουλευτές.
Τα αποτελέσματα της απογραφής που εκδόθηκαν ..............

τελικά έπειτα από αρκετή καθυστέρηση δεν επηρεάζουν τα ποσοστά των κομμάτων και τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Διαμορφώνουν όμως μία διαφορετική «ανθρωπογεωγραφία» της Βουλής η οποία οφείλεται στην αλλαγή των βουλευτικών εδρών πολλών εκλογικών περιφερειών της χώρας. Ετσι, πολλές περιφέρειες θα άλλαζαν χέρια, κάτι που θα συμπαρέσυρε και τα πρόσωπα τα οποία εκλέχθηκαν σε αυτές ή και απέτυχαν να εκλεγούν.

Με βάση την απογραφή του 2011 επέρχονται αλλαγές στις βουλευτικές έδρες δέκα εκλογικών περιφερειών, εκ των οποίων πέντε κερδίζουν από μία ως και τρεις έδρες, ενώ πέντε χάνουν αντίστοιχα από μία ως τρεις έδρες. Ετσι, για παράδειγμα, έδρες κερδίζουν οι περιφέρειες Β' Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Β' Αθηνών, το Υπόλοιπο Αττικής και οι Κυκλάδες. Χάνουν έδρες η Α' Αθηνών, οι Σέρρες, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Βοιωτία.
Η εξέλιξη αυτή θα επέφερε σοβαρές ανακατατάξεις στην «ανθρωπογεωγραφία» της Βουλής που θα ήταν πιο ευδιάκριτες στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Ετσι, για παράδειγμα, με βάση τη νέα απογραφή ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στην Α' Αθηνών μειώνονται σε 14 από 17 που είναι σήμερα. Η μείωση αυτή είναι σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι στην Α' Αθηνών μετά την απογραφή του 1991 εκλέγονταν 19 βουλευτές, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε σε 17 μετά την απογραφή του 2001.

Το αγκάθι των εκλογών
Η καθυστέρηση της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού είχε δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους εμπλοκής της διαδικασίας των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων του Μαΐου και του Ιουνίου 2012.
Και τούτο διότι ο νόμος προβλέπει ότι αν τα αποτελέσματα της απογραφής δεν εκδοθούν έναν χρόνο μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της - στην προκειμένη περίπτωση ως τις 24 Μαΐου 2012 - τότε τεκμαίρεται ότι ισχύουν. Η νομική ερμηνεία όμως που εδόθη είναι ότι θα έπρεπε ο ένας χρόνος να προσμετράται με βάση την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών και όχι από την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Ετσι, ερμηνεύθηκε ότι δεν είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την ημερομηνία διεξαγωγής της απογραφής και την προκήρυξη των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, κάτι που επέτρεψε να διενεργηθούν με την απογραφή του 2001.
Ουδείς μπορεί να προδικάσει ωστόσο αν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου των μαζικών προσφυγών κατά του κύρους και της εγκυρότητας της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης.

Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.