Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Μπαίνει σε πιλοτική λειτουργία το "Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθημερινής Πρόβλεψης Κινδύνων Εκδήλωσης Πυρκαγιάς"

Από τα μέσα Αυγούστου Σύστημα Πρόβλεψης Κινδύνων τίθεται σε πιλοτική λειτουργία προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα έχουν καθημερινή ενημέρωση με αναλυτικούς χάρτες πρόβλεψης της επικινδυνότητας.
Στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου PROTECT, αναπτύχθηκε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθημερινής Πρόβλεψης Κινδύνων Εκδήλωσης Πυρκαγιάς. Το Σύστημα αποτελεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο αξιοποιεί, αφενός, τις προγνώσεις του Αμερικανικού Συστήματος Πρόγνωσης GFS (Global Forecast Systems) και αφετέρου, τα καθημερινά στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από το ..............

Πανεπιστήμιο Camerino της Ιταλίας βασίστηκε σε μοντέλα πρόβλεψης επικινδυνότητας τα οποία έχουν εξειδικευτεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αρμόδια στελέχη συνεργάστηκαν με το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου προκειμένου να παραμετροποιηθεί το σύστημα πρόβλεψης και να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα των προβλέψεων.

Στην πιλοτική αυτή φάση, θα εξεταστεί ο βαθμός αξιοπιστίας του συστήματος και κατόπιν των ενδεχόμενων διορθωτικών ενεργειών, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και κάθε αρμόδια αρχή θα έχει στη διάθεσή της ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και εξειδικευμένο εργαλείο πρόβλεψης. Το καινοτόμο αυτό σύστημα θα μπορεί να ενταχθεί στο γενικότερο μηχανισμό πρόληψης των δασικών πυρκαγιών με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και την αύξηση του βαθμού ετοιμότητας του μηχανισμού καταστολής.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθημερινής Πρόβλεψης Κινδύνων Εκδήλωσης Πυρκαγιάς αποτελεί μία μόνο από τις δράσεις του έργου που στόχο έχουν την αποτελεσματική προστασία των μεσογειακών δασών από τις πυρκαγιές. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από την Περιφέρεια, όπως είναι η άσκηση προσομοίωσης πυρκαγιάς που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2012 στο Μαίναλο και οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για προστασία των δασών.
Το έργο PROTECT υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED 2007-2013 και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την πρόληψη των πυρκαγιών στα Μεσογειακά Δάση.

Μέσω του προγράμματος Protect η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφαλίζει ένα ακόμη εργαλείο συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόβλεψη κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιών. Επισημαίνεται ότι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης και όχι η επανάληψη των φαινομένων παθογένειας ανάλογων συστημάτων που παραλήφθηκαν από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές δομές.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσει στο σχεδιασμό της και αξιοποιεί αυτές τις υποδομές, για τις οποίες ενώ δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.