Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση από την Διύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει ότι :

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος με κωδικό 1.3.1 για το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων».

Οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν τις παρακάτω δράσεις: ........

• Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας του σκάφους
• Δράση 2 : Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
• Δράση 3 : Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων
• Δράση 4:Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
• Δράση 5 : Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
• Δράση 6 : Βελτίωση της επιλεκτικότητας
• Δράση 7 : Αντικατάσταση κινητήρα
• Δράση 8 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
• Δράση 9 : Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μας ,Τμήμα Αλιείας με τις εξής προθεσμίες:

1. ως 30-06-2012, για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01-01-2007 ως 31-12-2009 στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και

2. από 01-07-2012 ως 30-09-2012 για νέες αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου(www.et.gr ) αναζητώντας το σχετικό ΦΕΚ (1319/Β/2012), το οποίο έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ. 2761022958.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.