Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, ανακοινώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης)

Τα κυριότερα σημεία της τροποποίησης είναι:

1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή:
α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 5/6/2018.
β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ
καθορίζεται η 18/06/2018.
γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 5/7/2018.
δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/7/2018.

2. Κάποιος που ο ΟΓΑ δεν τον έχει ασφαλίσει ακόμα μπορεί να καταθέσει φάκελο με ειδική βεβαίωση που εκδίδουν πλέον τα πρώην ΚΕΠΥΕΛ, προκειμένου να καλυφθεί η αδυναμία χορήγησης βεβαίωσης ένταξης στο ΜΑΑΕ.

3. Αντίστοιχα, η αδυναμία προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας που δημιουργεί πρόβλημα στην επιλεξιμότητα θεραπεύεται με προσκόμιση αντιγράφου της αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ.

4. Για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών (όχι όμως για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν απαιτείται η εγγραφή στο οικείο μητρώο παρά μόνο η αναγνώρισή τους.

5. Οι δαπάνες εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης μελιού καθώς και ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης μελιού είναι επιλέξιμες.

6. Δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης της έναρξης δραστηριοτήτων και από το www.gsis.gr

7. Στα δικαιολογητικά υποβολής αποθηκών απαιτούνται, α) Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών, β) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και διάταξη εξοπλισμού και γ) Τεχνική έκθεση.

8. Η βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου σταβλικών εγκαταστάσεων θερμοκηπιακού τύπου πρέπει να αφορά συμμόρφωση με τις εθνικές προδιαγραφές και όχι τα κοινοτικά πρότυπα

9. Στον πίνακα 7 για τις ΑΠΕ διαγράφεται η πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης.

10. Ως προς το μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο, διευκρινίζεται για όλους τους τύπους υποψηφίων ότι «Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την 31.12.2017 και μετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών αλλά όχι μεγαλύτερη του έτους.» Μία από τις συνέπειες είναι να μην απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης για να καλύψει την παράταση της υποβολής εφόσον έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση η οποία λήγει από την 31.12.2017 και μετά.

11. Στο βαθμολογικό πεδίο 3.1.γ, διευκρινίζεται ότι η άδεια φύτευσης αφορά νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμου αμπελιού και όχι εκρίζωση-φύτευσή του.

12. Διευκρινίζεται σε απάντηση αρκετών ερωτήσεων πλέον στο κριτήριο 4.1.α αποσαφηνίζεται ότι στο κόστος για την κατασκευή των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες, η άδεια δόμησης, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η περίφραξη.

13. Για εξοπλισμό ο οποίος προσαρτάται σε γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλες γεωργικές μηχανές και αποτελεί καινοτομία, πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ή διακριτές εγγραφές στην ίδια προσφορά ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν τον εξοπλισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’απευθύνεστε στα γραφεία της ΔΑΟΚ Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία και στο τηλ. 2761022958

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.