Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Cosmote: Αλλαγές στα τιμολόγια καρτοκινητής (CosmoΚάρτα - Whats Up - Frog)


Δώστε λίγη προσοχή στις επικείμενες αλλαγές.

Ανακοινώνεται ότι από 21/12/2016 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Α) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAPTA η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ., και η χρέωση για video - κλήσεις προς εθνικά δίκτυα αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ.
Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό.

B) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOKAPTA και FROG, η χρέωση του πακέτου COSMOTE Mobile Internet 200 με ενσωματωμένο όγκο δεδομένων 200MB αυξάνεται από 5,04€ σε 6€.
Παράλληλα, η προσφορά που ισχύει έως 30/11/2016 και με την οποία παρέχονται με το πακέτο 500ΜΒ αντί των 200ΜΒ, τροποποιείται και προσφέρει 600ΜΒ με ισχύ έως 15/01/2017.
Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Γ) Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων:
CALL THEM ALL 600, 
CALL THEM ALL PLUS, 
SUPER CALL THEM ALL, 
SUPER CALL THEM ALL PLUS και 
200’ προς όλα τα δίκτυα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίαςWHAT’S UP της COSMOTE.
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 20/12/2016, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Δ) Διατίθεται εμπορικά το πακέτο ομιλίας «250’ προς Όλους και 300ΜΒ» για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση
Χρέωση
Διάρκεια
Ισχύος
250 λεπτά προς όλους
και 300 ΜΒ

250 λεπτά ομιλίας και βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά
δίκτυα και 300ΜΒ
Internet
8 €
30 ημέρες


► Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή

► Το πακέτο μπορεί ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους χωρίς καμία επιπλέον ενεργεία από το συνδρομητή.
Η εγγραφή στο αυτόματο πακέτο γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330.
Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές.

► Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά μόνο σε κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

► Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται εντός 30 ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

► Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

► Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE της υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές
χρηματικό υπόλοιπο για τη χρήση υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τότε και μόνο η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται και για κλήσεις της ανωτέρου υπηρεσίας.

► Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι 3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο.
Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας των πακέτων είναι 3 λεπτά.

► Σε περίπτωση περιαγωγής, δεν ισχύουν τα δωρεάν λεπτά ομιλίας ή MB του πακέτου. Κατά την περιαγωγή, ισχύουν οι χρεώσεις βάσει του τιμοκαταλόγου Περιαγωγής.

► Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης και η οποία αλλάζει και αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο (Η).

► Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

► Οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για διαθέσιμο υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας καθώς και των ΜΒ του πακέτου στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330.

Ε) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «200’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «250’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 5,04€ σε 6€ και τα λεπτά ομιλίας και βιντεοκλησεων από 200’ σε 250’.
Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου.
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας
μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

ΣΤ) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «Αυτόματο πακέτο 300’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «350’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 7,06€ σε 8€ και τα λεπτά ομιλίας και βιντεοκλησεων από 300 ́σε 350.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του πακέτου όποτε ο συνδρομητής το επιθυμεί χωρίς να περιμένει να τελειώσει ο δωρεάν χρόνος ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα.
Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της
υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314

Η) Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, το ποσό που αφαιρείται με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας για την παροχή της προσφοράς αυξάνεται από 3,02€ σε 4€.
Παράλληλα τα λεπτά ομιλίας και βιντεοκλήσεων αυξάνονται από 400’ σε 450’.
Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Οι συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.