Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 19.11 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Την πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιάννα Κωνσταντέλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή – Βελτίωση Νεκροταφείων»

2) Καθορισμός όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού»

3) Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»

4) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Παλαιού Λυκείου Φιλιατρών»

5) Λήψη απόφασης επί των εξηγήσεων – πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον προτεινόμενο προσωρινό ανάδοχο του έργου «Βελτίωση Προαυλίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και Επισκευή Κτιρίου», σχετικά με τις τιμές της οικονομικής του προσφοράς

6) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών Δήμου Τριφυλίας 2018.

7) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στις περιοχές Τ.Κ. Φλόκας, Τ.Κ. Εξοχικού,
Τ.Κ. Στασιού, Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για δαπάνη ηλεκτροδότησης pillar στην περιοχή Γηπέδου Τ.Κ. Κοπανακίου, στην Δ.Κ. Φιλιατρών, στην Τ.Κ. Λυκουδεσίου, καθώς και ορισμός υπολόγου

8) Επικύρωση αποτελέσματος κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Επισκευή – Βελτίωση Νεκροταφείων»

9) Επικύρωση αποτελέσματος κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Επισκευή Παλαιού Λυκείου Φιλιατρών»

10) Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ανακοπής κι αίτηση αναστολής κατά της επιταγής προς πληρωμή του κ. Χαρίτου Γεωργίου του Ιωάννη.

11) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 (εισήγηση προς Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.