Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Αποκτήσαμε επιτέλους Αντιδήμαρχο στα Φιλιατρά μετα την παραίτηση Πούλου

Ο Βασίης Παπαθεοδοσίου θα ασκεί απο εδώ και εμπρός καθήκοντα αντιδημάρχου Φιλιαρών μετα τη παραίτηση του Αναστάσιου Πούλου που έγινε στις 11 Ιουλίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Διαύγεια του Δήμου η θεση του Αντιδημάρχου ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΙΣΘΗ και η διάρκεια της θα είναι έως τη λήξη της παρούσης Δημοτικής περιόδου.

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες του κ Παπαθεοδοσίου είναι:


Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.

5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.

7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.