Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιουνίου και ώρα 13.30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Την πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιάννα Κωνσταντέλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018

2) Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης - Επισκευής Οδών»

3) Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

4) Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Σκυροδέματος»

5) Προέλεγχος και προέγκριση του Απολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016

6) Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016, του Δήμου Τριφυλίας και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης

7) Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών / φωτοτυπικών / fax (Μελάνια – toner – drum), φωτοαντιγραφικό χαρτί και γραφικής ύλης - λοιπά υλικά γραφείου, Δήμου Τριφυλίας 2018 – 2019»

8) Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας»

9) Καθορισμός όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (υπαίθριου χώρου) στην Τ.Κ Καλό Νερού, Δήμου Τριφυλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.