Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Φιλιατρά: Εκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για καταστηματάρχες.


Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και λοιποί που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – πεζοδρόμια – πεζόδρομους) για τη φετινή χρονιά (2018) πρέπει να προσέλθουν στο .....

ΔΗΜΟ, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρο που έχει ψηφιστεί από το Δήμο με την αριθ. 199/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

_ Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα) ή έναρξη επαγγέλματος.

_ Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει.

_ Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού.

_ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση.

_ Στην περίπτωση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μνεία και για τη δυνατότητα τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων που επιτρέπονται βάσει του παρόντα κανονισμού.

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο, ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση εφαρμογής του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 που προβλέπει επιβολή προστίμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αγ. Πετρακόπουλος
Τηλ.: 2761033581

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.