Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση από τον Δήμο Τριφυλίας για την υπόθεση με τη μεταφορά των Δημοτολογίων.

Για την ενημέρωση των Δημοτών μας αναφέρουμε τα ακόλουθα :
Η συγκεντρωτική τήρηση των βιβλίων του Δημοτολογίου και των Μητρώων Αρρένων προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Δόθηκαν .....

σαφείς οδηγίες τήρησης του ενιαίου Δημοτολογίου και Μητρώων Αρρένων με την υπ’ αριθμ. 43/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την ίδια εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για έκδοση των πιστοποιητικών μόνο από την έδρα του Δήμου ή μέσω ΚΕΠ, καθιστώντας μη νόμιμη τη λειτουργία υπηρεσιών Δημοτολογίου στις Ενότητες και την υπογραφή πιστοποιητικών από τους Προέδρους Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων.

Με νεότερο έγγραφό του το Υπ. ΕΣ. στις 6/12/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 1325/2016 (Κλίκ) επανέρχεται και εγείρει θέμα εκκίνησης πειθαρχικού ελέγχου σε όσους δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα αιρετούς και εμπλεκομένους υπαλλήλους.

Και τέλος η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έγγραφό της προς το Δήμο Τριφυλίας με αριθμό πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία 20779/3.10.2017 ζητά ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εντός 5 ημερών περί της συγκεντρωτικής τήρησης και λειτουργίας του Δημοτολογίου, για τη διαπίστωση τυχόν διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.

Κατόπιν αυτών ο Δήμος Τριφυλίας ενήργησε ως όφειλε κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις εγκυκλίους οδηγιών.
Δεν συμφωνούμε με τη μεταφορά του αρχείου, με δεδομένη και την ιστορική και μουσειακή του αξία για κάθε πόλη, αλλά θεωρείται απαραίτητη η συμμόρφωση στις οδηγίες διότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους αιρετούς αλλά αφορά και τους υπαλλήλους, τους οποίους για κανένα λόγο δεν πρέπει να βαρύνει και να έχουν επιπτώσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τονίζεται ότι η μεταφορά των βιβλίων αφορά μόνο την ενημέρωση και τήρησή τους στο Δημ. Κατάστημα Κυπαρισσίας. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να απευθύνονται στα Δημοτικά Καταστήματα των Ενοτήτων για την έκδοση πιστοποιητικών, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (περίπλοκες υποθέσεις πιστ/κών εγγυτέρων συγγενών), όπως μέχρι τώρα συμβαίνει.


1 σχόλιο:

  1. Το Φιλιατρά News ήταν ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟΝ που έκανε ρεπορτάζ πριν αναρτηθεί το συγκεκριμένο θέμα και έδωσε στην δημοσιότητα το επίμαχο έγγραφο στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι απόφαση του Δήμου αλλά απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
    Αλήθεια., Αυτό το τερατούργημα του καλλικράτη τι άλλο μας επιφυλάσει για το μέλλον???

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.