Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 24.09 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά .......


1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2018.

2. Έγκριση αίτησης ρύθμισης αποπληρωμής σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις του χρέους που αφορά την ΔΕΥΑΤ προς τον Δήμο Τριφυλίας Ν..4483 Άρθρο 14 Παρ.1 και απαλλαγής προσαυξήσεων.

3. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου –Δήμου Τριφυλίας-Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

4. Έγκριση δαπάνης για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις Δ.Κ Γαργαλιάνων-Τ.Κ Βανάδας και ηλεκτροδότηση pillar στις Τ.Κ Πολυθέας και Κρυονερίου.

5. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2017(Έγκρ. της αριθ.230-245/2017ΑΟΕ).

6. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας Γ΄ Τρίμηνο Οικ. Έτους 2017(Έγκριση της αριθ.244/2017 ΑΟΕ).

7. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αριθ.64-65-66/2017 αποφάσεις Λιμενάρχη Πύλου(έγκρ.αριθ.227/2017 ΑΟΕ).

8. Χορήγηση Ανανέωση Αδειών Πωλητών Λαικών Αγορών.

9. Έγκριση Δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για τον Εορτασμό της Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2017.

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής: α. Προμήθειας ασφαλτικών υλικών συντήρησης επισκευής οδών ΔΕ Κυπαρισσίας- β. Προμήθειας σκυροδέματος ΔΕ Τριπύλης 2017.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών:
α. Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα για την λήψη πιστοποιητικού ISO 9001:2015
β. Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ Δήμου Τριφυλίας.
γ. Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία για την λήψη της πιστοποίησης ISO 9001.

12. Γνωμοδότηση για σχολικές μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Σχ. Έτους 2018-2019 (ίδρυση-προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχ. μονάδων).

13. Έγκριση 5ου και 6ου πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Κυπαρισσίας.

14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (κ. Αζίση Σοφία του Παναγιώτη).

15. Έγκριση αγοράς ενός μεταχειρισμένου φορτηγού με ανατροπή για τον Δήμο Τριφυλίας.

16. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου Εμποροπανήγυρις Γαργαλιάνων 2017.

17. Έγκριση της με αριθ.235/2017 ΑΟΕ περί επανάληψης της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υλικών(πλαστικού κάδοι απορριμμάτων).

19. Απόδοση Λογαριασμού Υπαλλήλων(Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου).

20. Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής και καταστροφής ή εκποίησης Κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους.

21. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ανακύκλωσης για απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων με την εταιρεία ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ.

22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών».

23. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 71/2015.

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΑΛΑΖΩΝΙΟΥ.

25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».

26. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου.

27. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ: α. Αετού- β. Γαργαλιάνων έτους 2017.

28. Έγκριση Δαπάνης-ψήφιση πίστωσης των εκδηλώσεων "Μεσσηνιακές Ημέρες Διαβήτη - Υψώνουμε Αψίδα Προστασίας" .

29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) των έργων: Επισκευή Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ: α. Φιλιατρών β. Γαργαλιάνων γ. Τριπύλης δ. Αυλώνος.

30. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις ΔΕ Αετού.

31. Τροποποίηση της με αριθ.277/2017 ΑΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.