Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ολοκληρώθηκε ο “ανασχηματισμός” θεματικών αντιπεριφερειαρχών: Διατηρείται ο Μαντάς και προάγεται η Μπούζα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου!

Με τον ορισμό θεματικών αντιπεριφερειαρχών, την καθιέρωση Συντονιστών Έργων και Αποτελεσματικότητας και την ευρεία χρήση Εντεταλμένων Συμβούλων, ο .....

περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ολοκλήρωσε τον ανασχηματισμό για τη δεύτερη διετία.

Ετσι με απόφαση του Πέτρου Τατούλη ορίστηκαν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, οι συντονιστές έργων και αποτελεσματικότητας και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, οι αρμοδιότητες των οποίων θα προσδιοριστούν με νεότερη απόφαση του περιφερειάρχη μετά τη δημοσίευση του ορισμού τους στο ΦΕΚ, έχουν ως εξής:
Αθανάσιος Γκίκας, Περικλής Μαντάς, Ελένη Παναγιωτοπούλου, Άγγελος Παπαγγελόπουλος ι Γεώργιος Ρουμελιώτης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Οι συντονιστές έργων και αποτελεσματικότητας έχουν ως εξής:
Π.Ε. Αργολίδας, Ιωάννης Σαρρής
Π.Ε. Αρκαδίας, Ιωάννης Κατσίρης
Π.Ε. Κορινθίας, Γεώργιος Πετρίτσης
Π.Ε. Λακωνίας, Παναγιώτης Καρράς
Π.Ε. Μεσσηνίας, Αντωνία Μπούζα

Έργο των συντονιστών θα είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου και δράσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε συνεργασία ο καθένας με τον άμεσα εκλεγόμενο αντιπεριφερειάρχη των Περιφερειακών Ενοτήτων και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ
Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν ως εξής:

Γεώργιος Μπακούρης και Ιωάννης Τζεφεράκος σε θέματα αγροτικής οικονομίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Θεοφάνης Στεφανόπουλος σε θέματα απασχόλησης και αλληλεγγύης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Βασίλειος Σιδέρης σε θέματα αθλητισμού χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόστολος Γκούνης σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αλέξιος Αλεξόπουλος σε θέματα συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Διεθνείς και Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων

Θεόδωρος Ντάνος σε θέματα λειτουργίας Αναπτυξιακών Εταιρειών που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Λέγγας σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Κορινθίας

Ιωάννης Μπουκουβάλας σε θέματα τουριστικών επενδύσεων Π.Ε. Λακωνίας

Αντωνία Μπούζα σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Μεσσηνίας

Σταματική Μπελεγρή σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Λακωνίας

Κλημεντίνη Παπαντωνίου – Κορώνη σε θέματα Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας

Ευριπίδης Γκιάτας σε θέματα Υγείας Π.Ε. Κορινθίας

Άγγελος Χρονάς σε θέματα Υγείας Π.Ε. Μεσσηνίας

Αναστάσιος Τζανής σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Αργολίδας.

Φωνή της Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.