Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Δήμος Τριφυλίας: Ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Από τον Δήμο Τριφυλίας ανακοινώνεται ότι από 22-05-2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 15-06-2017.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού

2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού.

4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

5. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Διεύθυνση θεωρεί απαραίτητο.

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια από 2,6 έως 5 ετών (2013,2014,Φεβρουάριο 2015).

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.