Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Πως μπορείτε να δείτε τους Δασικούς χάρτες που ανακοινώθηκαν

Πολλοί αναγνώστες μας, μετα απο όσα διάβασαν για τους Δασικούς χάρτες επικοινώνησαν μαζί μας και ζητούσαν πληροφορίες για το πως θα δούν κι εκείνοι τους on line χάρτες.

Η Διεύθυνση στην οποία ......

μπορείτε να μεταβείτε είναι http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Στην σελίδα με τον χάρτη που θα σας ανοίξει, βάζετε ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και ΟΤΑ Την περιοχή σας. ΠΧ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Απο εκεί και μετά μπορείτε να κινηθείτε με τον χάρτη στην περιοχή ποπυ σας ενδιαφέρει και να δείτε συγκεκριμένα κομματια.
Με πράσινο χρώμα οι Υποτιθέμενες δασικές εκτάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 23-1-2017 και λήγει στις 23-3-2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες την αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία εκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει στις 12-4-2017.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση. Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκονται:

1ο Σ.Υ.Α.Δ.Χ -Ύδρας 5, Καλαμάτα, ισόγειο, τηλ. 2721020820 και 2721096456,
2ο Σ.Υ.Α.Δ.Χ – Ύδρας 5, Καλαμάτα, ισόγειο, τηλ. 2721062009 και 2721063040,
3ο Σ.Υ.Α.Δ.Χ – Ελ. Βενιζέλου 51, Κυπαρισσία, Έδρα Δασαρχείου Κυπαρισσίας, τηλ. 2761022400, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Κατ’ εξαίρεση το 1ο ΣΥΑΔΧ θα λειτουργεί και Σάββατο, από 7.30 έως 15.30.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης σύνδεσμος του αναρτημένου δασικού χάρτη βρίσκεται στις ιστοσελίδες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.