Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡ/ΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και Τριφυλίας Ανακοινώνουν ότι Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Ν. Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016»
Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι:

Α. Φυσικά πρόσωπα τα οποία
• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
• Eίναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών του Υπομέτρου 6.1
• Έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016
• Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
• Έχουν γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον 8.000 ώς και 100.00 € από ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμό αυτών αγροτεμαχίων
Στην περίπτωση ζωικού ή μελισσοκομικού κεφαλαίου, αυτό θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο

Β. Νομικά πρόσωπα τα οποία
• Έχουν αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπό τους νέο γεωργό ο οποίος κατέχει το 51% τουλάχιστον του κεφαλαίου του νομικού προσώπου και πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις του φυσικού προσώπου
• Έχουν έδρα την ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του νόμιμου εκπροσώπου
• Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα
• Έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2016
• Είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης

Οικονομική στήριξη
Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από τα 17.000 ως τα 22.000 ευρώ(ανάλογα με την κατεύθυνση καλ/γειας, περιοχή εγκατάστασης) και θα καταβληθεί σε δυο δόσεις
Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016
• Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από
1. ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Διοικητήριο Καλαμάτα Διοικητήριο και στο τηλ: 27213-61224
2. ΔΑΟΚ Τριφυλίας Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία και στο τηλ :2761022958
3. ΔΑΟΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου Πλ. Εθν. Μακαρίου Τρίπολη και στο τηλ: 2713601191 & 601173 και
4. Στις ηλεκτρονικές δ/νσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr

Το Filiatra News σας είχε ενημερώσει από τις 18 Οκτωβρίου για το ΦΕΚ εγκατάστασης νέων γεωργών. Δείτε εδω την δημοσίευση μας και το ΦΕΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.