Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επισκευές στο πάρκο της Βλαχέρνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών προτίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα προβεί σε εργασίες συντήρησης της εκκλησίας της Βλαχέρνας. Οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της 26ης Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Το κόστος των εργασιών θα βαρύνει το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών.
Οι εργασίες που .....

πρέπει να γίνουν , όπως περιγράφονται από την αρχαιολογική υπηρεσία είναι οι παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ

Προσεκτική αφαίρεση των κεραμιδιών ώστε όσα είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Δημιουργία κρυφής περιμετρικής δοκού στην απόληξη της τοιχοποιίας βάσει σχεδίου που έχει υποβληθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία.
Κατασκευή ξύλινου σκελετού αξιοποιώντας τα υπαρκτά ζευκτά, αφού προηγουμένως αξιολογηθούν ως προς την αντοχή τους και αναλόγως αντικατασταθούν.
Θα ακολουθήσει τοποθέτηση πετσώματος πλάτους 12 εκ. και πάχους 2,2 εκ. το οποίο θα μονωθεί με ασφαλτόπανο κD'ite edv αι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανακεράμωση με κολυμβητά κεραμίδια βυζαντινού τύπου.
Επισκευή καμπαναριού.

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ (ΠΕΖΟΥΛΙΩΝ)

Αφαίρεση των θρανίων της δυτικής όψης και αφαίρεση της περιμετρικής πλάκας από σκυρόδεμα, που περιτρέχει το ναό κατά την ανατολική, βόρεια και νότια πλευρά και στεγάνωση με διάνοιξη αποστραγγιστικού αυλακιού το οποίο θα καλυφθεί με γεωύφασμα και χαλίκι.Το πλάτος του αυλακιού εκτιμάται στα 30 εκ. ενώ το βάθος του θα εξαρτηθεί από το θεμέλιο του ναού, οπότε και χρειάζεται να γίνουν δοκιμαστικές τομές παρουσία αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Η τελική επιφάνεια του περιμετρικού αποστραγγιστικού αυλακιού θα είναι από πλυμένο γαρμπίλι ποταμού κοκκομετρικής διαβάθμισης 16 – 32 χιλ. σε απόχρωση που να ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο του ναού.

3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Καθαίρεση δια χειρός των εξωτερικών και εσωτερικών ασβεστοκονιαμάτων ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της τοιχοποιίας. Με την καθαίρεσή τους και αν κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθούν λιθοσυρραφές στις κατακόρυφες ρηγματώσεις εξωτερικά. Θα ακολουθήσει προσεκτικό αρμολόγημα των όψεων εσωτερικά και εξωτερικά.


Οι προσφορές που θα δοθούν παρακαλούμε να είναι για κάθε εργασία χωριστά και ως εξής:


ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.       ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥΕπισκευή καμπαναριού και αντικατάσταση στέγης με χρήση των κεραμιδιών που υπάρχουν και χρήση μέρους της υπάρχουσας ξυλείας αφού προηγηθεί η συντήρησή της.
Επισκευή καμπαναριού και αντικατάσταση στέγης με τοποθέτηση νέων  κεραμιδιών και αντικατάσταση όλης της υπάρχουσας ξυλείας. (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καρφωτά – Βυζαντινά κεραμίδια Χαλκίδος.)
2.       ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ (ΠΕΖΟΥΛΙΩΝ)
  1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΟι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν κλειστές προσφορές στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 3/6/2016 από τις 6:00 ως τις 8:00 μμ.. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι η τεχνική έκθεση της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Θα προτιμηθεί η οικονομικότερη προσφορά και θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή παραδοσιακών στεγών, για την οποία στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν γίνει.

Πληροφορίες: Παντελάκη Παρασκευή , τηλέφωνο 6972297936

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.