Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Παραπλανητική κρίθηκε απο το ΣΕΕ η καμπάνια του VODAFONE TV

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Σύμφωνα με τα .....

προβλεπόμενα στον Κανονισμό, η Επιτροπή αποφάσισε τη συνεξέταση των 2 αιτήσεων ελέγχου – λόγω συνάφειας – και την έκδοση κοινής απόφασης, για την αποφυγή επαναλήψεων και τυχόν παρερμηνειών.

Η Επιτροπή αξιολογώντας αναλυτικά τόσο τους επιμέρους διαφημιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην υπό έλεγχο επικοινωνία VODAFONE HOME TRIPLE PLAY (τηλεοπτικό 16/03/16 και ραδιοφωνικό 17/03/16), όσο και την συνολική, τελική εντύπωση που προκαλείται κατέληξε στα εξής:

– Οι ισχυρισμοί «10.000 ταινίες και σειρές» και «χιλιάδες σειρές» κρίθηκε ομόφωνα ότι δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς και μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες εντυπώσεις. Κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής, ο υπολογισμός του αριθμού των ταινιών και σειρών με βάση τον αριθμό των διαφορετικών επεισοδίων κάθε σειράς ή / και του διαφορετικού format στο οποίο μπορεί να διατίθενται (SD, HD κλπ.) – όπως έχει γίνει από την πλευρά VODAFONE, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν – δεν είναι θεμιτός. Προκειμένου ο καταναλωτής να σχηματίσει σαφή και ορθή εντύπωση θα πρέπει η καταμέτρηση των ταινιών και σειρών να γίνεται με βάση τον (διαφορετικό) τίτλο κάθε ταινίας και κάθε σειράς.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι ισχυρισμοί «10.000 ταινίες και σειρές» και «χιλιάδες σειρές» προσκρούουν στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

– Επιπλέον, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ορισμένες από τις «10.000 ταινίες και σειρές» και από τις «χιλιάδες σειρές», καθώς και ορισμένα από τα « … περισσότερα από 50 κανάλια» δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο που προσφέρεται στη διαφημιζόμενη τιμή των 24,90/μήνα, αλλά χρεώνονται επιπλέον. Στην προαναφερθείσα τιμή ο καταναλωτής μπορεί να παρακολουθήσει μέρος των ταινιών, σειρών και καναλιών και ταυτόχρονα να αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης με επιπλέον χρέωση και στις υπόλοιπες ταινίες, σειρές και κανάλια. Το γεγονός αυτό δεν επικοινωνείται με σαφήνεια ώστε να γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα την πιθανή σύγχυση ή / και παραπλάνηση του.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι ισχυρισμοί «10.000 ταινίες και σειρές», «χιλιάδες σειρές» και « … περισσότερα από 50 κανάλια», τόσο ως προς την αριθμητική αναφορά, όσο και ως προς τον τρόπο που επικοινωνούνται, προσκρούουν στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

– Ο ισχυρισμός «εμείς σου δίνουμε την πιο πλούσια εμπειρία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας», στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαφήμισης αφορά κυρίως στο «τηλεοπτικό» περιεχόμενο του διαφημιζόμενου προϊόντος, το οποίο κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής κρίθηκε ότι δεν υπερτερεί καθολικά έναντι του ανταγωνισμού, αφού τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δε θεωρήθηκαν επαρκή για να τεκμηριώσουν ποιοτική ή / και ποσοτική υπεροχή, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητούμενα για τον καταναλωτή αυτών των προϊόντων που δεν καλύπτονται (όπως οι αθλητικές μεταδόσεις).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο συγκριτικός και απόλυτος ισχυρισμός «εμείς σου δίνουμε την πιο πλούσια εμπειρία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας» υπόσχεται ξεκάθαρη και συνολική ανωτερότητα που δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις και προσκρούσει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

– Ο ισχυρισμός «για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το μοναδικό VODAFONE TV» κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής επικοινωνεί την εισαγωγή του VODAFONE TV στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα, δεν ενέχει ασάφεια που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

– Ο ισχυρισμός «για να απολαμβάνεις… πρώτος όλες τις μεγάλες πρεμιέρες όχι όποτε τα ‘χει αλλά όποτε εσύ τα θες» κρίθηκε ομόφωνα ότι είναι απόλυτος και υπερβολικός και ότι επικοινωνεί το μήνυμα πως στο σύνολο τους όλες οι μεγάλες πρεμιέρες προβάλλονται στο VODAFONE TV πριν από οπουδήποτε αλλού – ελεύθερα κανάλια, συνδρομητικά κανάλια, on demand υπηρεσίες. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν αποδείχθηκε ότι αυτό ισχύει πάντοτε, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που η πρώτη προβολή στο VODAFONE TV συμπίπτει χρονικά με αυτή στον ΟΤΕ TV.

Επομένως, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «για να απολαμβάνεις … πρώτος όλες τις μεγάλες πρεμιέρες όχι όποτε τα ‘χει αλλά όποτε εσύ τα θες» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

– Ο ισχυρισμός «και όλα αυτά…» στο βαθμό που παραπέμπει στα προϊοντικά χαρακτηριστικά τα οποία σύμφωνα με όσα εξηγήθηκαν παραπάνω δεν είναι ακριβή, προφανώς δεν ευσταθεί. Ωστόσο, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι η χρήση του ισχυρισμού αυτού είναι θεμιτή εφόσον ληφθούν υπ’ όψιν οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις.

– Επιπροσθέτως, επειδή η θέαση μέρους του περιεχομένου (ορισμένες ταινίες, σειρές και κανάλια) προϋποθέτει τη χρέωση ποσού επιπλέον της μηνιαίας συνδρομής, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η αναφορά της τιμής με τον απόλυτο ισχυρισμό «…με 24,90/μήνα» μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και ως εκ τούτου προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.

– Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στις περιπτώσεις όπου κυριαρχεί οπτικό υλικό που για τη θέαση του απαιτείται επιπλέον χρέωση (όπως η εμφάνιση σκηνών από την ταινία The Revenant), αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται αναλόγως, ώστε να αποφεύγονται τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις.

– Οι ταινίες που εμφανίζονται στο τηλεοπτικό (Star Wars, Big Short) τεκμηριώθηκε επαρκώς ότι περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο VODAFONE TV που σύντομα πρόκειται να είναι διαθέσιμο στο κοινό. Επομένως, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι στο σημείο αυτό δεν προκύπτει παράβαση των διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.

– Η αναφορά «αφορά συνδρομητές συμβολαίου Vodafone κινητής» επικοινωνεί ευθέως ότι η διαφημιζόμενη προσφορά ισχύει μόνο για συγκεκριμένους καταναλωτές, επομένως είναι αναμενόμενο να εννοηθεί ότι για τους μη πελάτες συμβολαίου κινητής Vodafone υπάρχουν άλλες χρεώσεις, όπως το κόστος ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ενώ η αναφορά του συγκεκριμένου όρου είναι απαραίτητη και ορθώς γίνεται, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ενεργοποίησης δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση και δε συνιστά παραβίαση του ΕΚΔ-Ε.

– Οι αναφορές «ισχύει όπου είναι τεχνικά εφικτό» και «επιπλέον χρέωση ανά ενοικίαση για επιλεγμένες ταινίες» επικοινωνούν ότι η διαφημιζόμενη προσφορά ισχύει υπό ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις και ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις. Με τον τρόπο αυτό πληροφορείται ευθέως ο καταναλωτής για τα εν λόγω θέματα και ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε ότι οι αναφορές αυτές είναι απαραίτητες, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύγχυση ή/και παραπλάνηση και δεν εντόπισε στο σημείο αυτό παραβίαση των διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.

Η προθεσμία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις ορίσθηκε στις 3 ημέρες και επισημαίνεται ότι η ραδιοφωνική επικοινωνία – πέραν των ανάλογων τροποποιήσεων – θα πρέπει να συμπληρωθεί και με όλες τις πληροφορίες που δίνονται στην τηλεοπτική με τη μορφή super.

Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

digitaltvinfo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.