Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα] για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων της τοξωτής γέφυρας Τ4»


Αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: «Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη» (προς Καλαμάτα και Αθήνα), από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), λόγω τέλεσης εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4 με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή η Αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας.

Σκοπός του αποκλεισμού του αυτοκινητόδρομου είναι η ......

τέλεση εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4 με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο στο παραπάνω σημείο.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα, θα εκτρέπεται στην Π. Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, απ΄όπου θα πραγματοποιείται και η κυκλοφορία αυτών.
- Η παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 15-01-2016 και ώρα 07.00, έως και την 24-01-2016.
- Η ισχύς της ανωτέρω Απόφασης ενδέχεται να παραταθεί, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς επίσης και για την ενημέρωση των χρηστών της οδού.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.