Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 13-10-2015 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Απόφαση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ.59/2015 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

2) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015

3) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Ε.Ε.Ε.Κ Φιλιατρών»

4) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή πεζοδρόμου – πλατείας Φιλιατρών»

5) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών Τουριστικού Περιπτέρου Κυπαρισσίας»

6) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή οδών ΔΕ Αετού»

7) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντόστρωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Ροδιάς»

8) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τεχνικού (θέση Μάρμαρο) Τ.Κ. Καλό Νερού ΔΕ Αυλώνος»

9) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή μανδρότοιχου δημοτικής οδού Βανάδας, ΤΚ Βανάδας, ΔΕ Αυλώνος»

10) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Πλακόστρωση πλατείας & κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ΤΚ Αγαλιανής»

11) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή δημοτικών οδών ΤΚ Ραπτόπουλου ΔΕ Τριπύλης»

12) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.100,11€, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Φιλιατρών (οδός Ανωνύμου 34 – παλιά Ένωση), καθώς και ορισμός υπολόγου.

13) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας για το έργο «Βελτίωση δρόμου Σιδηρόκαστρο – Καμάρι»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.