Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Προτάσεις για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο των πυρηνελαιουργείων.

Προτάσεις για την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων κατέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία αυτών των εργοστασίων δημιουργεί έντονη όχληση σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως παραδέχεται .....
η Π.Ε. Μεσσηνίας, είναι καθολική η διαπίστωση ύπαρξης προβλήματος όχλησης – ρύπανσης από τον κύκλο επεξεργασίας ελαιοκάρπου και υποπροϊόντων του. Επίσης είναι δεδομένη η βούλησή μας να υποστηρίξουμε την απρόσκοπτη παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την εξεύρεση άμεσης και εφικτής λύσης του προβλήματος, πραγματοποίησε επί μέρους συσκέψεις κατά την ελαιοκομική περίοδο 2014 – 2015 με υπηρεσιακούς παράγοντες της Π.Ε. Μεσσηνίας, εκπροσώπους του Δήμου και τοπικών κοινοτήτων Οιχαλίας, την ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ., το Σύλλογο Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας, πυρηνελαιουργούς κ.λ.π. Επίσης την 1η Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ενιαία σύσκεψη όλων των ανωτέρω εμπλεκομένων, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση ενεργειών από την Π.Ε. Μεσσηνίας για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, μέχρι την επίτευξη οριστικής λύσης του προβλήματος.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την πολυπαραγοντική διάσταση των αιτιών του προβλήματος.
2. Την εμπειρία των προηγούμενων ετών από τον μέχρι τώρα τρόπο αντιμετώπισης της όχλησης και των προβλημάτων που δημιουργούνται από τον κύκλο επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και των υποπροϊόντων του συνολικά.
3. Τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κατά την ελαιοκομική περίοδο 2014-2015 αλλά και προηγουμένων περιόδων.
4. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σήμερα 22-5-2015 από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αποφασίστηκε, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη, η σύνταξη : «Ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων».

Η εκπόνηση του σχεδίου θα διενεργηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα έχει ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σύντομο χρόνο ,αλλά κυρίως:
1.Την υποβολή προτάσεων τεχνικά αποδεκτών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων σε επίπεδο ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων και
2.Ενδεχόμενων βελτιώσεων του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου αυτού, θα κληθούν να συμβάλλουν ενεργά με τις παρατηρήσεις τους τόσο οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι φορείς, όσο και οι Δήμοι της Μεσσηνίας με τους τεχνικούς τους συμβούλους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.