Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 και 19:30 αντίστοιχα.

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ....

Συνεδρίαση 24η Ωρα 18:00

1) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2014 (έγκριση της αριθ. 267/2014 απόφ. Οικον.Επιτροπής)
2) Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2015 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
3) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Τριφυλίας»
4) B’ Τροποποίηση προϋπολογισμού του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014
5) Έγκριση παράτασης συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για το Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας
6) B’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
7) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»
8) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. ΒΡΥΣΩΝ»
9) Απόδοση 4ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών αλληλογραφίας, ποσού 4.000,00€, της υπολόγου Μακρή Αναστασίας.
10) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης που αφορά την αγορά επιτραπέζιων ημερολογίων.
11) Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαικών αγορών του Γεωργιόπουλου Διονυσίου του Χρήστου.
12) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη μετάβασης υπαλλήλου του Δ.Τριφυλίας στην Αθήνα, για την παραλαβή ενός press-container.
13) Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση βράβευσης των εισαχθέντων το έτος 2014 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ποσού 800,00€.

Συνεδρίαση 25η Ωρα 19:30

1. Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.