Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ"

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων κατοίκων της Περιοχής του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ” που πραγματοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ “ΗΛΙΑΤΩΡ” έχει παραταθεί έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι,.....

συνημμένα με το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τριφυλίας όπως φαίνονται παρακάτω:ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Λυμπεροπούλου Φωτεινή
Τηλ. 2761360720
Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Νικητοπούλου Σταυρούλα
Τηλ. 276360217
Δ.Ε. Φιλιατρών
Φανάκης Σταύρος
(ΚΕΠ Φιλιατρών)

θα υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
3. Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

Απλά Φωτοαντίγραφα
4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ / ΟΓΑ / ΟΑΕΕ
5. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
6. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
9. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
10. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)

Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
11. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία
12. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
14. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι και Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 στις Δημοτικές Ενότητες όπως φαίνονται παρακάτω:


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Λυμπεροπούλου Φωτεινή
Τηλ. 2761360720
Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Νικητοπούλου Σταυρούλα
Τηλ. 276360217
Δ.Ε. Φιλιατρών
Φανάκης Σταύρος
(ΚΕΠ Φιλιατρών)

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.