Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Φιλιατρά: Ξεκίνησαν οι εργασίες για αποκαταστάσεις βλαβών στο κτήριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών που είχαν υποστεί υποστυλώματα, και δοκοί στον Δημοτικό παιδικό σταθμό Φιλιατρών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.026,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η χρηματοδότηση προερχεται από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων και αφορά εργασίες αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού (υποστυλώματα, δοκοί) του Παιδικού Σταθμού Φιλιατρών και συγκεκριμένα στον ημιυπαίθριο χώρο στην ανατολική πτέρυγα του κτιρίου, καθώς και την ενίσχυσή του από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες έχουν ως εξής:.....

1) Εκσκαφή μέχρι την εύρεση της θεμελίωσης των υποστυλωμάτων (περίπου 1,5 μ.) αφού προηγηθεί προσεκτική καθαίρεση της πλακόστρωσης
2) Αφαίρεση σαθρού σκυροδέματος στις περιοχές επεμβάσεων
3) Επιμελής καθαρισμός ράβδων οπλισμού από τα οξείδια
4) Εφαρμογή υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας
5) Εφαρμογή κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης
6) Διάστρωση λεπτής στρώσης από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος
7) Πρόσθετη ενίσχυση υποστυλωμάτων από ελαφρύ οπλισμό (δομικό πλέγμα Β500C Φ8/15)
8) Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου
9) Επίχωση των εκσκαμμένων τμημάτων με θραυστό υλικό λατομείου
10) Αποκατάσταση των πλακοστρώσεων και σοβατεπιών περιμετρικά των υποστυλωμάτων
11) Χρωματισμοί των υποστυλωμάτων, των δοκών κι όπου αλλού απαιτείται στην εν λόγω όψη του κτιρίου

Ανάδοχος του έργου με απευθείας ανάθεση είναι ο Φωτεινός Παναγιώτης του Γεωργίου.

Ανακοινώσεις για το θέμα θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες.