Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες για να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Στην διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ στις εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται οι αγρότες όλης της χώρας. Μετά τις αντιδράσεις - που έπιασαν τελικά τόπο - για την προθεσμία του Μαΐου που έληγε στις 31-07, η πολιτεία έδωσε την πολυπόθητη παράταση η οποία «επισφραγίστηκε» και από ......

την δημοσίευση της ΚΥΑ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1212/Τ Β΄/2014 της ΚΥΑ 145893/13-5-2014). Με τα νέα δεδομένα δόθηκε παράταση έως και την 30η Σεπτεμβρίου για την δήλωση της γεώτρησης στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) ώστε ο παραγωγός να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και στην συνέχεια την άδεια. Επίσης, δόθηκε παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου του 2014 προκειμένου οι κάτοχοι γεωτρήσεων να προσκομίσουν την άδεια γεώτρησης στη ΔΕΗ.

Ωστόσο, εάν μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί η άδεια της γεώτρησης, τότε οι αγρότες μπορούν να προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που λαμβάνουν αμέσως από τους Δήμους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν

Αναλυτικά, οι κάτοχοι ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης προκειμένου να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ στις εκμεταλλεύσεις, τους υποχρεούνται το αργότερο μέχρι 30-11-2014:

Εφόσον δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού, να υποβάλλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ κλ.π.) τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ, είτε της αίτησης αδειοδότησης για χρήση νερού που θα τους χορηγηθεί από τον οικείο Δήμο.
Εφόσον διαθέτουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, να υποβάλλουν στην ΔΕΗ Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) που θα εκδοθεί μετά από αίτησή τους από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό της άδειας χρήσης νερού και την ημερομηνία λήξης της άδειας.
Για τους χρήστες συλλογικών αρδευτικών δικτύων ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίο Νο 1 που εκδίδεται από την ΔΑΟΚ με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του που εκδίδεται από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, μαζί με την βεβαίωση άρδευσης.

Νομοθετική ρύθμιση ΥπΑΑΤ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Αθανάσιου Τσαυτάρη, σε σχετική ερώτηση της βουλευτή Φεβρωνίας Πατριανάκου το ΥπΑΑΤ δρομολογεί νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα ανακληθεί η απόφαση διακοπής του αγροτικού τιμολογίου των δικαιούχων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες χρήσης νερού.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, η ρύθμιση βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και προτείνεται να περιλαμβάνει τα εξής:

Χρονική παράταση διαστήματος περί των δύο ετών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης νερού και να «επικαιροποιηθούν» τα γεωργοτεχνικά δελτία.
Μέχρι την προαναφερόμενη παράταση, προβλέπεται οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί να προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ για να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στο θέμα.
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι υδροληψιών, θα πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας).

Δείτε εδώ την σχετική ΚΥΑ με την παράταση

Agrotypos