Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Συμπαράσταση στον αγώνα των απλήρωτων εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι»


Η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που για εφτά μήνες παραμένουν απλήρωτοι. Φαίνεται ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα η μοναδική κοινωνική δομή της αυτοδιοίκησης, που εδώ και χρόνια προσπαθεί με αυταπάρνηση να προσφέρει υπηρεσίες στην χειμαζόμενη κοινωνία.
Απαιτούμε ..........

1. Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, που για επτά (7) μήνες παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην εξαθλίωση και αυτοί και οι οικογένειές τους.
2. Τη διασφάλιση της σταθερής και τακτικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του προγράμματος.
3. Τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των εργαζομένων που προσφέρουν κοινωνική φροντίδα για 12 χρόνια συνεχώς. Σύσταση οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους Δήμους και ένταξη σε αυτές όλων των εργαζομένων.
4. Την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του Προγράμματος μέσω Μ.Κ.Ο. και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που προωθούν κυβέρνηση και αιρετοί.

Για την Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση Τριφυλίας
Γιώργος Θεοδωρακόπουλος