Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Ζήτησε ελέγχους ο Αλευράς για την αποφυγή ελληνοποιήσεων Εαρινής Πατάτας

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Μόσχο Κορασίδη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτρη Μελά και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στ. Κομνημό, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Παναγιώτης Αλευράς αναφορικά με την εαρινή παραγωγή της μεσσηνιακής πατάτας και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στα σημεία εισαγωγής του προϊόντος, ώστε ν’ αποτραπεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ελληνοποίησης της εισαγόμενης πατάτας.

Αναλυτικά η επιστολή:........

Θέμα: Εαρινή παραγωγή μεσσηνιακής πατάτας.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι εντός των ορίων των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, βρίσκεται σε εξέλιξη καλλιέργεια 7.000 περίπου στρεμμάτων υπαίθριας, εαρινής πατάτας. Η παραγωγή εκτιμάται ότι θα φθάσει τους 25.000 τόνους περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεσσηνιακή πατάτα, είναι η πρωιμότερη όλης της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την καλλιέργεια και η έναρξη της συγκομιδής της προβλέπεται για το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, κλιμακούμενη έως τις αρχές Μαϊου.

Η παραγόμενη μεσσηνιακή πατάτα καλύπτει και ποσοτικά ένα σημαντικό τμήμα της ζήτησης στην εγχώρια αγορά γι’ αυτό και ως καλλιέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, από οικονομική αλλά και κοινωνική άποψη.

Σε τοπικό επίπεδο, οι ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας, με τους γεωπόνους ποιοτικούς ελεγκτές, καθώς και τους ελεγκτές των περιφερειακών υπηρεσιών, με αρμοδιότητα στον τομέα της Γ.Γ. Εμπορίου, διενεργούν τακτικούς ελέγχους στην αγορά της Μεσσηνίας, τόσο για την τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών όσο και για την εφαρμογή της επισήμανσης (προέλευση κλπ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2011, του Ν 4235/2014 και του Αγορανομικού Κώδικα.

Θα πρέπει όμως παράλληλα, να υπάρξει έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισαγωγής του προϊόντος αλλά και σε όλο το φάσμα της διακίνησης και διάθεσής του στην εγχώρια αγορά.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε να αποτραπεί και να παταχθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ελληνοποίησης εισαγόμενων ποσοτήτων πατάτας, που αποτελεί πλήγμα για την εγχώρια παραγωγή, συντελώντας στην πίεση της τιμής παραγωγού και στην παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ