Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Παράταση ισχύος βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 30/9/2014

Έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατείνεται η ισχύς των βιβλιαρίων για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.

Ο Οργανισμός .....

Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου αποφασίζει την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων των εν ενεργεία, συνταξιούχων και μελών αυτών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, που φέρουν τη θεώρηση του έτους 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Όσοι δικαιούχοι ασφάλισης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ δεν έχουν πραγματοποιήσει την Απογραφή-Θεώρηση κατά το έτος 2013, οφείλουν να προσέλθουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Euro2day