Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Η διαδικασία της μεταδημότευσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το Π.Δ 497/1991 και το αρθ. 13 του Ν. 3242/2004 η μεταδημότευση είναι εφικτή όταν κάποιος κατοικεί το λιγότερο δύο χρόνια σε ένα δήμο κι αυτό αποδεικνύεται με δύο λογαριασμούς ΔΕΚΟ, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι διετίας κι ο άλλος πρόσφατος ή από δύο φορολογικές δηλώσεις.

Αφού εκδοθεί η βεβαίωση κατοικίας, οι ενήλικες που μεταδημοτεύουν .......

συμπληρώνουν αιτήσεις και τις προσκομίζουν ή αναζητά ο δήμος αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Αν δεν έχουν ανοίξει μερίδα διότι είναι νεόνυμφοι, χρειάζονται τα παρακάτω πιστοποιητικά: πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης και ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης και ληξιαρχική πράξη γάμου.

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξή τους να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιο τους για να λάβουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με στοιχεία διάζευξης.

Δεν απαιτείται η διετής κατοικία στις εξής περιπτώσεις: για να αποκτήσει ο ένας σύζυγος τη δημοτικότητα του άλλου, για να αποκτήσουν οι πρώην σύζυγοι τη δημοτικότητα που είχαν προ του γάμου και για να αποκτήσει κάποιος την αρχική του δημοτικότητα για μία και μοναδική φορά στη ζωή του συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

dikaiologitika.gr