Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Το Χειμερινό ωράριο των Πρατηρίων Βενζίνης στην Μεσσηνία.

Με την υπ. αριθμ.. πρωτ. Φπρατ/3968/16-10-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα: «Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη χειμερινή περίοδο από 1-10-2013 έως 30-4-2014, καθορίζεται η .......

λειτουργία αυτών ,όπως οι συνημμένες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα και με την εισήγηση του Σωματείου Βενζινοπωλών Πρατηριούχων Ν. Μεσσηνίας « Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ», ως εξής:

1. Η εκ περιτροπής διανυκτέρευση πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές και αργίες θα διαρκεί κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου) από ώρα 9:00 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επομένης σύμφωνα με το άρθρο 37,παρ.2 εδάφιο ββ του Ν.4062/2012.Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 10%του συνόλου των πρατηρίων του Ν. Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου του Ν. Μεσσηνίας.

2. Η εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις Κυριακές και αργίες θα διαρκεί κατά τη χειμερινή περίοδο από ώρα: 06:00 π.μ μέχρι 9:00 μ.μ. Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων του Ν.Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του Ν.Μεσσηνίας.

3. Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.4062/2012.

4. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να αναρτήσουν, με δική τους ευθύνη, τις καταστάσεις διανυκτερεύσεων και ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες σε εμφανές μέρος των πρατηρίων τους.

Σε ότι αφορά τα Φιλιατρά:

Οι εφημερίες των Πρατηρίων Βενζίνης και το ωράριο διανυκτέρευσης καθορίζεται από τις 21:00 έως τις 23:00 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Τα εφημερεύοντα Βενζινάδικα είναι:

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (KMOIL):
Οκτώβριος 2013: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
Νοέμβριος 2013: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
Δεκέμβριος 2013: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
Ιανουάριος 2014: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
Φεβρουάριος 2014: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Μάρτιος 2014: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
Απρίλιος 2014: 5 , 11 , 17 , 23 , 29

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ (SHELL):
Οκτώβριος 2013: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Νοέμβριος 2013: 1 , 7 , 13 , 19 , 25
Δεκέμβριος 2013: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
Ιανουάριος 2014: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
Φεβρουάριος 2014: 2 , 11 , 17 , 23
Μάρτιος 2014: 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31
Απρίλιος 2014: 6 , 12 , 18 , 24 , 30

ΦΑΛΑΔΟΣ - ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (AVIN)
Οκτώβριος 2013: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Νοέμβριος 2013: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Δεκέμβριος 2013: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Ιανουάριος 2014: 1 , 7 , 13 , 19 , 26 , 31
Φεβρουάριος 2014: 6 , 12 , 18 , 24
Μάρτιος 2014: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Απρίλιος 2014: 1 , 7 , 13 , 19 , 25

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (JET OIL)
Οκτώβριος 2013: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Νοέμβριος 2013: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Δεκέμβριος 2013: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Ιανουάριος 2014: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Φεβρουάριος 2014: 1 , 7 , 13 , 19 , 26
Μάρτιος 2014: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Απρίλιος 2014: 2 , 8 , 14 , 20 , 26

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (SILK OIL)
Οκτώβριος 2013: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
Νοέμβριος 2013: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Δεκέμβριος 2013: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Ιανουάριος 2014: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Φεβρουάριος 2014: 2 , 8 , 14 , 20 , 26
Μάρτιος 2014: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Απρίλιος 2014: 3 , 9 , 15 , 21 , 27

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (EΛΙΝ)
Οκτώβριος 2013: 6 , 12 , 18 , 24 , 30
Νοέμβριος 2013: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
Δεκέμβριος 2013: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
Ιανουάριος 2014: 4 , 10 , 16 , 22 , 28
Φεβρουάριος 2014: 3 , 9 , 15 , 21 , 27
Μάρτιος 2014: 5 , 11 , 17 , 23 , 29
Απρίλιος 2014: 4 , 10 , 16 , 22 , 28

Το Φιλιατρά News δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για την μη τήρηση του ωραρίου ΄που αναφέρει η απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.