Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΠΕ Μεσσηνίας: Ξεκινά να δέχεται προσφορές για ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί προσφορές για ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4063/15-4-2013 διακήρυξη. Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 6.

Η κατάθεση των ......

προσφορών γίνεται σε εφαρμογή της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης της παραπάνω προκήρυξης.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 27η-05-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας στις 27-5-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45.