Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει εκτάκτως την Μ.Πέμπτη 2 Μαΐου και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Κυπαρισσία. για λήψη απόφασης σχετικά με την επένδυση που πρόκειται να κάνει η εταιρία ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ στην περιοχή της Ελαίας - Αγιαννάκη Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα στην πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρς Μπασδάνης τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:


1. Πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση από το Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στην περιοχή Ελαίας Δ.Ε. Αυλώνος.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με το αν αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως φέρεται προς υλοποίηση από το φάκελο που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, είναι σύμφωνη με το πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος και με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.