Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Αποτελέσματα επιλογής ανέργων ΚΟΧ ΜεσσηνίαςΑναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το οποίο αφορά στην πρόσληψη - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - συνολικά 400 ανέργων.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» το οποίο υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» με Συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμο Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα: .............

α. στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» (Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300, Κρανίδι Αργολίδας) και στην ιστοσελίδα www.ngodiastasi.gr,
β. στα γραφεία του συμπράττοντος φορέα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε» (Επισκοπή Τεγέας Αρκαδίας),
γ. στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),
δ. στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:
ε. Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
ζ. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
η. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
θ. Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ανήλθε στις 1695 για 400 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 349.

Διαδικασία Αποδοχής Θέσης
Οι προσληπτέοι οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από 19/09/2012 έως 28/09/2012, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» (Αγ. Κωνσταντίνου 7, 21300, Κρανίδι Αργολίδας), τα εξής:
α. Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1 – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
β. Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ).
γ. Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ).

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του προσληπτέου, ο δικαιούχος τον ενημερώνει, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάσταση του.

Εάν κάποιος από τους αναγραφόμενους στον Πίνακα των προσληπτέων δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους ωφελούμενους, θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 2 – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την αποστείλει στα γραφεία του δικαιούχου (ανωτέρω διεύθυνση) έως τις 28/09/2012.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την Τετάρτη 19/09/2012 έως και την Παρασκευή 21/09/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και ΟΧΙ στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση».

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
α. ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας,
β. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)
γ. Ιστοσελίδες: www.ngodiastasi.gr , www.epanad.gov.gr , www.asep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.