Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Αλλαγές στα δημοτικά τέλη του δήμου Τριφυλίας

Μείωση σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους. Σταθερά στα Φιλιατρά.

Σε εξορθολογισμό των δημοτικών τελών που θα πληρώσουν οι δημότες το 2019 προχωρά ο δήμος Τριφυλίας, όπως αποφάσισε σήμερα η ......

Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάζοντας τέλος στην ανισοκατανομή αυτών.

Έτσι, για την Κυπαρισσία που ήταν τα υψηλότερα με 1,66 ευρώ ανά τετραγωνικό για κατοικίες και 2,65 ανά τετραγωνικό για καταστήματα, μειώνονται στο 1,38 ευρώ ανά τετραγωνικό για κατοικίες και 2,25 ευρώ ανά τετραγωνικό για καταστήματα. Μείωση για τις κατοικίες προβλέπεται και για τους Γαργαλιάνους, από 1,43 ευρώ ανά τετραγωνικό σε 1,38 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ για τα καταστήματα παραμένει στο 2,25 ευρώ.
Όσον αφορά τα Φιλιατρά, η τιμή για τις κατοικίες παραμένει στο 1,38 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση από 2,24 ευρώ σε 2,25 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα καταστήματα.

Παράλληλα, προβλέπεται μειωμένη χρέωση των Δημοτικών τελών στις ευπαθείς ομάδες , άτομα με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% , στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες κ.τ.λ.

Για τις ευπαθείς ομάδες είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για απόρους , τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους ,όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, να αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η μείωση αυτή και σε ποιο ποσοστό, τα ποσοστά που ισχύουν για το έτος 2018 έχουν ως εξής: :

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:

– Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π. , για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 25.000,00€

– Μείωση κατά 50% στη χρέωση της κύριας κατοικίας, από Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., στις οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01€ έως και 40.000,00€.

Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:

– Μείωση κατά το 50%, στη χρέωση της κύριας κατοικίας, από Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., για οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€.

– Μείωση κατά το 30%, στη χρέωση της κύριας κατοικίας, από Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., για οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01€ έως και 30.000,00€.

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Μείωση κατά το 50%, στη χρέωση της κύριας κατοικίας, από Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., για οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 15.000,00€.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκτων με δικαστική απόφαση)και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Δ1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΗ ή ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Μείωση κατά 50% στη χρέωση της κύριας κατοικίας, από Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., στις οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€.

Τα ανωτέρω αναφέρονται σε ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Δ2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΗ ή ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%: Πλήρη Απαλλαγή (100%), από τη χρέωση Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π., για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€

Τα ανωτέρω αναφέρονται σε ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Μείωση κατά 50% στα Δημοτικά Τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, δημοτικού φόρου, τέλους ακίνητης περιουσίας) για στεγασμένους χώρους που δε χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, γραφεία κλπ., το εμβαδόν των οποίων είναι άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 Ν.1080/80).

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ–ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ Πλήρη απαλλαγή (100%), από τη χρέωση των Δημοτικών Τελών (καθαριότητας, φωτισμού) στα ποιμνιοστάσια και χοιροστάσια που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Τριφυλίας, με την προυπόθεση ότι δεν υφίσταται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των επιβαλλόμενων δημοτικών τελών, δηλαδή δεν προσφέρονται στα ποιμνιοστάσια και στα χοιροστάσια αυτά υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού από το Δήμο. Η χρήση του ακινήτου ως ποιμνιοστασίου ή χοιροστασίου θα βεβαιώνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελείται από έναν γεωπόνο, ένα μηχανικό και τον εκάστοτε πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Garhalianoi on line

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.