Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Μαϊου 2016 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά .......1. Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την KYA ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’) και παρατάθηκε έως 30/04/2017 με το άρθρο 56 του Ν.4384/26-04-2016 και καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας.(Έγκρ. Α.Ε.Π.Ζ).

2. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.

3. B’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας»(Έγκρ. της αριθ.13/2016 ΑΔΣ)

4. 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού έτους 2016 (επικαιροποίηση με στοιχεία 31-12-2015) ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ (Έγκρ. της αριθ.2/2016 ΑΔΣ)

.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 35/2014).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΛΑΙΑΣ Α.Μ 22/2014).

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ).

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

9. Αναγνώριση οδού προ ’23 εντός σχεδίου πόλεως Φιλιατρών.(Έγκρ. της 2/2016 ΑΕΠΖ).

10.Επί αιτήσεως ιδιοκτητών ταξί Φιλιατρών (Έγκρ. της αριθ.5/2016 ΑΕΠΖ).

11.Ονοματοδοσία οδών στην Δ. Κ Κυπαρισσίας (Έγκρ. της αριθ.6/2016 ΑΕΠΖ).

12.Κοπή δέντρων στην Τ. Κ Φλόκας. (Έγκρ. της αριθ.4/2016 ΑΕΠΖ).

13.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης –Ανάθεση για την εορτή Αγ. Αθανασίου Τ. Κ Χριστιανούπολης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.