Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16-05-2016 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Φωτισμού Μαραθόπολης» & ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του πρόχειρου διαγωνισμού «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων» ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2016.

4) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.

5) Επανακαθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Εφαρμογή εγκεκριμένων από την πυροσβεστική υπηρεσία μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας»

6) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παράδοση – εκποίηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής τους.

7) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Εργασίες Καθαρισμών Αντιπυρικής/Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κοινοχρήστων χώρων & Παραλιών Δ.Ε.Κυπαρισσίας»

8) Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας»

9) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αετού»

10) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αυλώνος»

11) Έγκριση της αριθ.240/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτη κτηνίατρο

12) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 290,71€, για δαπάνη ηλεκτροδότησης μέσω Pillar, του τέως Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Εξοχικού, καθώς και ορισμός
υπολόγου.

13) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.100,11€, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Φιλιατρών, περιοχή «Αγία Τριάδα», καθώς και ορισμός υπολόγου.

14) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 857,09€, για δαπάνη παραλλαγής δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ (μετατόπιση στύλου ηλεκτροφωτισμού) στην Τ.Κ. Μοναστηρίου, καθώς και ορισμός υπολόγου.

15) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής/αντιπλημμυρικής προστασίας κοινοχρήστων χώρων & παραλιών Δ.Ε. Φιλιατρών»

16) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

17) Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη, για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας

18) Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη, για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας (περιοχές NATURA)

19) Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη και για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών στην θέση Στόμιο Δ.Τριφυλίας( Αρχαιολογικός Χώρος)

20) Καθορισμός τιμών και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις.

21) Λήψη απόφασης σχετικά με έκπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης του Τουρισιτκού Περιπτέρου Κυπαρισσίας.

22) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Επισκευή –Βελτίωση αίθουσας “Aλέκος Παπαδόπουλος”»

23) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.