Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Ακίνητα που επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ αλλά δεν αποφέρουν εισόδημα – Τι διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ

Έγγραφη απάντηση στη Βουλή έδωσε το Υπ.Οικονομικών σε ερώτηση του Βουλευτή Ε. Μπασιάκου σχετικά με την επιβάρυνση με ΕΝΦΙΑ ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα.

Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου δεν διαθέτει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα φορολογούνται με ΕΝ.Φ.Ι.Α., για την αναλογία τους σε σχέση με το σύνολο των φορολογούμενων με ΕΝΦΙΑ ακινήτων, καθώς και για την αναλογία του φόρου των ακινήτων αυτών ως προς το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ αντίστοιχα η ΔΗΛΕΔ δεν είναι δυνατόν να εξάγει ασφαλές συμπέρασμα για το πλήθος των ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα από τα στοιχεία των Ε9 που έχουν εισαχθεί στο taxis.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής :.....

Αθήνα, 22/03/2016 -10:48

Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1044728 ΕΞ 2016/1081

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχετικό με την αριθμ. πρωτ. 3466/24.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 3466/24.2.2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωστοποιούμε ότι:

Α. Με το ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α’) θεσπίστηκε από 1.1.2014 ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο οποίος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα της χώρας με κριτήρια την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ορίζονται, το πεδίο εφαρμογής του φόρου επί των δικαιωμάτων σε ακίνητα των φυσικών και νομικών προσώπων, ο τρόπος υπολογισμού του, οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις επ’ αυτού. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α στοχεύει στην , καθολική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή στη φορολόγηση όλων των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως της ηλεκτροδότησης ή μη, διευρύνοντας καθοριστικά με τον τρόπο αυτόν τη φορολογητέα ύλη, με συνέπεια τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε όλη τη χώρα.

Περαιτέρω, από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. (Ολ. 532/2015, Ολ. 172/2012) προκύπτει ότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθορίζει τις διάφορες μορφές των οικονομικών επιβαρύνσεων για τη δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνόμενους με διάφορους τρόπους. Έτσι, αντικείμενο φορολογικής επιβάρυνσης μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο το εισόδημα, αλλά αυτοτελώς και η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές. Η φοροδοτική ικανότητα σε αυτή την περίπτωση απορρέει από αυτή καθεαυτή την κατοχή της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας ως φορολογητέας ύλης (άλλως πηγής πλούτου) διαφορετικής από το εισόδημα. Ως εκ τούτου, ούτε η ύπαρξη προσόδου από το φορολογηθέν ακίνητο αποτελεί προϋπόθεση ή κριτήριο υπαγωγής στο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ούτε η μη συνεκτίμηση, κατά την επιβολή του φόρου επί των ακινήτων, της υπάρξεως ή μη εισοδήματος από το βαρυνόμενο ακίνητο συνιστά, μόνη αυτή, παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου, επιβαρύνσεως. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, ότι δηλαδή μόνο το εισόδημα μπορεί να αποτελέσει βάση φορολογίας και δείκτη προσδιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε, άλλωστε, ανταποκρίνεται στην αρχή της φορολογικής ισότητας η απαλλαγή από τη φορολογία κάθε απρόσοδης περιουσίας.

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου δε διαθέτει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα φορολογούνται με ΕΝ.Φ.Ι.Α., για την αναλογία τους σε σχέση με το σύνολο των φορολογούμενων με ΕΝΦΙΑ ακινήτων καθώς και για την αναλογία του φόρου των ακινήτων αυτών ως προς το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Β. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., σας γνωρίζουμε ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το πλήθος των ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους. Ενδεικτικά:

-Υπάρχουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που εκμισθώνονται (κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικές στέγες, γήπεδα), ή καλλιεργούνται (γήπεδα).

-Δεν έχει δηλωθεί στο σύνολο των ακινήτων η ένδειξη αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι, ούτε επίσης η χρήση αυτού.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ο λόγος του πλήθους των εν λόγω ακινήτων προς το σύνολο των ακινήτων και των αντίστοιχων φόρων Εν.φ.Ι.Α. αυτών προς το συνολικό ύφος του Εν.φ.Ι.Α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.