Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά .......


1. Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Τριφυλίας.

2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τριφυλίας-Αιρετής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Λιμενικού Ταμείου και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την υλοποίηση του «ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».

3. Έγκριση - συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας- παραχώρηση Αιγίδας στην Οργανωτική Επιτροπή για τις εκδηλώσεις ΕΤΟΥΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΚΟΡΕΝΣΙΟΣ 2016.

4. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της τροπολογίας χρηματοδότησης Μονάδων ΕΣΥ.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Διαμόρφωση προαυλείου Χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών»

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Αετού».

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη μετάβασης υπαλλήλου του Δ.
Τριφυλίας στην Αθήνα για την παραλαβή ενός press- container.

8. Ψήφιση κανονισμού προσωπικού–ΟΕΥ Δ Ε Υ Α Τ (Έ γ κ ρ . της Αριθ.107/23-12-2015 Α Δ Σ)

9. Διαγραφή ποσού από μίσθωμα « Κληροδοτήματος Κοκκώνη» που έχει εκμισθωθεί στον κ. Ανδρώνη Λυκούργο του Βασιλείου.

10. Έγκριση Δαπανών διοργάνωσης για FOROYM Τουρισμού.

11. Ανάκληση της αριθ.303/2015 Α Δ Σ.

12. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών αγορών.

13. Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ –ΤΕ έτους 2016.

14. Συμπλήρωση της αριθ.63/2015 Α Δ Σ με θέμα Καθορισμός Αριστείων Δήμου Τριφυλίας.

15. Έγκριση δημιουργίας βίντεο προβολής ,του Δήμου Τριφυλίας.

16. Έγκριση Οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 31/2013.

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 71/2015.

18. Τροποποίηση Προυπολογισμού έτους 2016.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.