Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα από τον Α/Κ Παραδεισίων έως τον Α/Κ Τσακώνας

Παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης Απόφασής μας [σχετικά με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του .....

Αυτοκινητόδρομου: «Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη» (προς Καλαμάτα και Αθήνα), από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600)], μέχρι και την 31-01-2016, λόγω μη αποπεράτωσης των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4 με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο στο παραπάνω σημείο, εξαιτίας επικράτησης έντονων καιρικών φαινόμενων στην περιοχή.

- Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα, θα εκτρέπεται στην Π. Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, απ΄όπου θα πραγματοποιείται και η κυκλοφορία αυτών.

- Η ισχύς της ανωτέρω Απόφασης ενδέχεται να παραταθεί, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς επίσης και για την ενημέρωση των χρηστών της οδού.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.