Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Πάνω από 10 εκατ ευρώ επιδοτήσεις πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ακόμη μια πληρωμή δικαιούχων παραγωγών ανακοίνωσε σήμερα το ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα σε 521 δικαιούχους προγραμμάτων με συνολική δαπάνη περίπου 10,3 εκατ ευρώ

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανακοινώθηκαν σήμερα: ......

Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών 36,750.00 δικαιούχοι 10

Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 5,864,146.64 δικαιούχοι 148

Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα 162,507.66 δικαιούχοι 1

Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 55,419.44 δικαιούχοι 1

Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 15,600.00 δικαιούχοι 1

Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 53,718.00 δικαιούχοι 2

Μ221-Υδατοκαλλιέργεια 57,688.50 δικαιούχοι 1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 61,647.28 δικαιούχοι 23

Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 1,031,977.53 δικαιούχοι 29

Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 1,638,535.75 δικαιούχοι 7

Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων 6,699.88 δικαιούχοι 4

Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων 216,317.81 δικαιούχοι 259

Μ214-4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας 639.00 δικαιούχοι 14

Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης 98,558.82 δικαιούχοι 2

Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 88,497.95 δικαιούχοι 3

Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 242,421.66 δικαιούχοι 3

Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 67,598.56 δικαιούχοι 2

Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα 124,188.72 δικαιούχοι 1

Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση 522,041.85 δικαιούχοι 1

Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων 17,708.32 δικαιούχοι 2

Μ221-Υδατοκαλλιέργεια 56,163.04 δικαιούχοι 1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.